بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 17 آذر 1395      11:55

تورم روستایی آبانماه اعلام شد

اقتصاد ایرانی: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی آبان ماه در روستاهای کشور به ۲۴۴.۵ رسیده است و به این ترتیب نرخ تورم روستایی در آبان ماه معادل ۷.۳ درصد شده است.

به گزارش ایسنا، شاخص کل در آبان ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۴۴.۵ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰/۲ درصد افزایش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۷.۵ درصد افزایش یافته و نسبت به ماه قبل ۷.۳ درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، ۷.۳ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

همچنین شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۶۵.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۶۱.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۱  درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۹ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶.۵ درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۵ در حدود ۶.۴ درصد) افزایش داشته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در آبان ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۳۰.۲ رسید که ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۴  درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این ۸  درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۵ (۸.۳ درصد) کاهش یافته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir