بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 6 آذر 1395      11:1

تورم تک‌رقمی در سال ۹۵؟

اقتصاد ایرانی: بررسی ها از آمارهای تورمی دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم متوسط تا انتهای سال تک رقمی می ماند. این رویداد، در ربع قرن اخیر، بی سابقه بوده و آخرین بار در سال ۱۳۶۹، نرخ تورم متوسط طی سال به زیر ۱۰ درصد رسیده بود. در سال های بعد از آن، اگر چه نرخ تورم متوسط برای چند ماه به زیر ۱۰ درصد می رسید، اما طول عمر این رویداد کوتاه بود و مجددا نرخ تورم در سطح بالای تورم تک رقمی قرار می گرفت. به گونه ای که کمتر سالی بوده است که میانگین نرخ تورم در پایان سال تک رقمی ثبت شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه در آبان ماه به ۰.۶ درصد رسیده و این نرخ نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد افزایش یافته است. پیش تر مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه را معادل ۰.۳ درصد عنوان کرده بود که نسبت به مهر ماه ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است. این روند نشان می دهد که دو نگاه مختلف، در تغییرات تورم ماهانه وجود دارد. البته آمارهای هر دو نهاد حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه در آبان ماه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه را ۹.۱ درصد و مرکز آمار ایران این نرخ را ۶.۱ درصد گزارش کرده است. نرخ تورم متوسط بانک مرکزی نیز در آبان ماه به ۸.۶ درصد رسیده که به کمترین میزان طی یک دهه اخیر رسیده است. بررسی ها نشان می دهد که به احتمال زیاد، نرخ تورم متوسط نیز تا پایان سال در کانال ۸ درصد باقی خواهد ماند. روندی که در ۲۵ سال گذشته بی سابقه بوده است.

افزایش تورم ماهانه بانک مرکزی

بانک مرکزی گزارش شاخص بهای مصرف کننده را در آبان ماه منتشر کرد. رقم شاخص بر اساس سال پایه ۱۳۹۰، معادل با ۲۳۲.۹ واحد در نظر گرفته شده است. از تغییرات شاخص بهای مصرف کننده، در بازه یک ماهه، نرخ تورم ماهانه محاسبه می شود. نرخ شاخص بهای مصرف کننده در آبان ماه نسبت به مهر ماه ۰.۶ درصد رشد کرده، رقمی که در مقابل تورم ماهانه آبان ماه ثبت می شود. در مهر ماه رقم تورم ماهانه در گزارش بانک مرکزی معادل ۰.۴ درصد گزارش شده بود. این نشان می دهد که تورم ماهانه نسبت به ماه قبل افزایش یافته؛ اما نسبت به میانگین تورم ماهانه در هشت ماه نخست سال جاری (۰.۷۶ درصد) در سطح پایین تری قرار دارد و با این مقایسه می توان آبان را یکی از ماه های کم تورم سال جاری دانست. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در آبان ماه تورم نقطه به نقطه به سطح ۹.۱ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در یک ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این رقم در آبان نسبت به دو ماه اخیر در سطح پایین تری قرار دارد. در حالی که در شهریور ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه در سطح ۹.۵ درصد گزارش شده بود و در مرز بازگشت به سطح دو رقمی قرار داشت، در مهر ماه سطح تورم نقطه به نقطه به ۰.۲ واحد درصد کاهش یافت تا کمی از مرز دو رقمی دور شود. حال آمار آبان ماه نیز نشان می دهد که بار دیگر این کاهش تمدید شده است تا کمی خیال سیاست گذار از بازگشت تورم آسوده شود.

کمترین تورم متوسط در یک دهه

اما معیار اصلی که برای نرخ تورم در نزد سیاستمداران در نظر گرفته می شود، تورم متوسط یا ۱۲ ماهه است. این نرخ به دلیل اینکه تغییرات شاخص بهای مصرف کننده را در ۱۲ ماه منتهی به یک ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن در نظر می گیرد، دارای حافظه ۲۴ ماهه بوده است. آخرین آمارها نشان می دهد نرخ تورم متوسط در آبان ماه به ۸.۶ درصد رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد کمتر بوده است. رقمی که کمترین مقدار طی یک دهه اخیر بوده و آخرین بار در تیرماه سطح تورم متوسط به این میزان رسیده بود. البته در ماه های اخیر، به دلیل اینکه در برخی مواقع نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه افزایشی بوده است، روند نزولی تورم متوسط نیز کندتر از ماه های قبل بوده است. اما انتظار می رود که تا انتهای سال این متغیر از سطح ۸ درصد خارج نشود.

مقایسه با مرکز آمار ایران

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو مرجعی هستند که به طور ماهانه نرخ تورم را منتشر می کنند. به طور معمول، مرکز آمار ایران در روز اول و بانک مرکزی تا روز پنجم هر ماه این گزارش را در اختیار مخاطبان قرار می دهند. بر اساس آمارهای گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در آبان ماه سال جاری معادل ۰.۳ درصد بوده است. در مهر ماه این نرخ ۰.۷ درصد گزارش شده بود که نشان می دهد طی یک ماه ۰.۴ واحد درصد از سطح تورم ماهانه کاسته شده است. این روند در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد تورم ماهانه در آبان ماه نسبت به مهرماه روند افزایشی داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه در مرکز آمار ایران معادل ۶.۱ درصد اعلام شده است که این رقم نیز با آمار بانک مرکزی تفاوت ۳ واحد درصدی دارد. نرخ تورم نقطه به نقطه در گزارش مرکز آمار نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. سطح تورم ارزیابی شده در سومین شاخص مرکز آمار یعنی نرخ تورم متوسط نیز از سطح تورم بانک مرکزی کمتر بوده است. بانک مرکزی تورم متوسط را در آبان ماه ۸.۶ درصد گزارش کرده که این رقم برای مرکز آمار ایران معادل ۷.۵ درصد بوده است. نرخ تورم متوسط در مهرماه در گزارش مرکز آمار ۷.۹ درصد عنوان شده است.

رصد آمارها تا پایان سال

آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می دهد که نوسانات تورمی در دو ماه اخیر، نسبت به ماه های تابستان سال جاری کاهش یافته است و در پاییز، مانند شرایط جوی کنونی، از دمای تورم کاسته شده است. با اضافه شدن آمارهای آبان، در ۸ ماه نخست سال جاری میانگین تورم ماهانه در گزارش بانک مرکزی ۰.۸ درصد بوده است. پیش بینی می شود اگر نرخ تورم ماهانه بر اساس این معیار تا پایان سال جاری حرکت کند، نرخ تورم نقطه به نقطه ۹.۵ درصد خواهد بود و نرخ تورم میانگین نیز به ۸.۶ درصد می رسد. اما اگر نرخ تورم ماهانه برای هر ماه به طور متوسط معادل یک درصد ثبت شود، آنگاه نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال جاری با عبور از مرز دو رقمی به ۱۰.۶ درصد می رسد، همچنین نرخ تورم متوسط به ۸.۸ درصد خواهد رسید. در نتیجه به نظر می رسد که با احتمال فراوان نرخ تورم متوسط پایان سال در سطح ۸ درصد ثبت شود. صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود نرخ تورم متوسط را برای پایان سال جاری ۹.۲ درصد پیش بینی کرده بود. این روند تنها در صورتی رخ می دهد که متوسط تورم ماهانه در ماه های باقی مانده در سال جاری در سطح ۱.۲ درصد گزارش شود. بر اساس داده های گزارش مرکز آمار ایران نیز، میانگین تورم ماهانه در ۸ ماه نخست سال جاری ۰.۶ درصد ثبت شده است. اگر با این معیار نرخ تورم تا پایان سال جاری محاسبه شود، بنابراین نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری به ۷.۴ درصد خواهد رسید و نرخ تورم میانگین نیز به سطح ۶.۶ درصد خواهد رسید. اگر نرخ تورم یک درصدی برای تورم ماهانه تا پایان سال جاری ملاک قرار گیرد، نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار به سطح ۹.۱ درصد خواهد رسید و نرخ تورم میانگین نیز رقمی معادل ۷ درصد خواهد بود.

انجماد تورمی در خوراکی ها

بانک مرکزی در گزارش خود علاوه بر انتشار رقم شاخص، تورم ماهانه و نقطه به نقطه گروه ها را نیز در آبان منتشر کرده است. این گروه ها شامل ۱۲ گروه اصلی هستند که از مهم ترین آن می توان به «خوراکی ها و آشامیدنی ها» و «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» اشاره کرد. آمارها نشان می دهد که در آبان ماه تورم ماهانه خوراکی ها معادل صفر درصد گزارش شده است. به این معنی که متوسط سطح قیمت های این گروه طی یک ماه ثابت بوده است. تورم نقطه به نقطه این گروه نیز معادل ۸.۹ درصد ثبت شده است.

مسکن و پوشاک در صدر تورم ماهانه

مهم ترین گروه شاخص بهای مصرف کننده گروه مسکن و سوخت ها است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم ماهانه این گروه معادل ۱.۳ درصد گزارش شده و بیشترین تورم ماهانه در بین ۱۲ گروه را به همراه گروه کفش و پوشاک ثبت کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه گروه مسکن نیز معادل ۸.۸ درصد عنوان شده است. در گروه پوشاک نرخ تورم نقطه به نقطه اما در سطح ۶.۱ درصد گزارش شده است.

بیشترین تورم نقطه ای در بهداشت

تورم نقطه به نقطه در گروه بهداشت و درمان معادل ۱۷.۲ درصد بوده و از این حیث دارای بیشترین تورم بین گروه است. نرخ تورم ماهانه این گروه نیز معادل ۰.۵ درصد گزارش شده است. تحصیل با تورم نقطه به نقطه ۱۱.۴ درصد در مکان بعدی قرار دارد و تورم نقطه به نقطه گروه تفریح و امور فرهنگی ۱۱.۱ درصد گزارش شده است. نکته قابل توجه این است که کمترین تورم نقطه به نقطه در سطح ارتباطات بوده و سطح قیمت های این گروه طی یک سال معادل ۰.۱ درصد اعلام شده است.

سبقت تورم خدمت از کالا

بانک مرکزی در یک تقسیم بندی دیگر با عنوان گروه های اختصاصی، گروه های شاخص بهای مصرف کننده را در دو سطح کالا و خدمات تقسیم بندی می کند. مطابق این آمارها تورم ماهانه بخش کالا معادل با ۰.۳ درصد و تورم ماهانه بخش خدمات معادل یک درصد است. همچنین تورم نقطه به نقطه بخش کالا معادل ۷.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه خدمات ۱۱.۳ درصد عنوان شده است. این روند نشان می دهد که نرخ تورم در بخش خدمات در سطح بالاتری از تورم بخش کالایی قرار دارد، این در حالی است که در اکثر آمارهای نیم سال نخست، تورم بخش کالا نسبت به خدمات در سطح بالاتری قرار داشت. می توان یکی از دلایل کم نوسان بودن تورم بخش کالایی را ثبات در نرخ ارز عنوان کرد. زیرا نرخ ارز، همبستگی بالایی را با تورم بخش کالا دارد. در سال ۹۱، با افزایش دامنه نوسان نرخ ارز، نرخ تورم کالایی در سطح بالای ۴۰ درصد حرکت می کرد.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir