بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 آبان 1395      11:38

ریزش ۱.۱ میلیون فرصت شغلی

طی ۱۰ سال گذشته در برابر ایجاد ۲.۳۹۵ میلیون شغل خالص، ۱.۱۲۴ میلیون اشتغال خالص نیز از دست رفته که بررسی شاخص اشتغال در این مدت، حکایت از روند نوسانی این شاخص در کشور دارد.

اقتصاد ایرانی: در طول پنج سال گذشته یعنی طی سال های ۹۰ تا ۹۴، هفت هدف برای اشتغالزایی در قالب برنامه پنجم توسعه و در مواد ۲۴، ۲۵، ۷۳، ۷۶، ۸۰، ۱۲۴ و۱۹۴ تدوین شد. «تدوین سند راهبردی با هدف رشد شاخص های آموزش، بهداشت و اشتغال»، «تنظیم سند ملی کار شایسته تا پایان سال اول برنامه»، «اصلاح قانون کار، شناسایی قوانین و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران و ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین، حمایت از اشتغال»، «ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای خانگی»، «ایجاد اشتغال از طریق تعاون و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی» و «توسعه روستایی و حمایت از گسترش فعالیت های کسب و کار و اشتغالزا در مناطق روستایی» هفت طرح و برنامه اشتغال زا بودند که در ۵ سال گذشته باید محقق می شد.

عملکرد برنامه پنجم در حوزه اشتغال

به گزارش مهر، با وجود اینکه طرح های مذکور به نوعی تحت تاثیر روندهای بیرونی بوده و هم دولت گذشته و هم دولت فعلی، هیچ استراتژی مشخصی در این زمینه اعمال نکرده اند؛ در طول برنامه پنجم توسعه یک میلیون و سیصد هزار فرصت شغلی ایجاد شده است که با احتساب ورود سالانه حدود ۹۰۰ هزار متقاضی شغل به بازار کار، رقم قابل قبولی به نظر نمی رسد.

طبق آمار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، در سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۸ به ترتیب ۲۲۰هزار، ۲۵۰هزار و ۵۰۱ هزار شغل خالص ایجاد شده است؛ اما در سال های ۸۷، ۸۹ و ۹۰ به ترتیب ۵۹۰ هزار، ۳۴۴ هزار و ۱۴۷ هزار فرصت شغلی از دست رفته است.

بر اساس این آمار، در سال ۹۱، ۱۱۸ هزار و در سال ۹۲ نیز ۷۱۹ هزار فرصت شغلی ایجاد شده و در مقابل، در سال ۹۳ حدود ۴۳ هزار فرصت شغلی از دست رفته؛ در عین حال در سال ۹۴ میزان ایجاد اشتغال خالص ۷۰۵ هزار فرصت شغلی بوده است.

همچنین وضعیت اشتغال طی ۱۰ سال گذشته (از سال ۸۵) روندی به شدت نوسانی داشته است؛ به طوریکه رشد اشتغال در سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۸ با کاهش فرصت های شغلی در سال های ۸۷، ۸۹ و ۹۰ مواجه شده است؛ بنابراین بر پایه این آمار، از سال ۸۵ تاکنون در برابر ایجاد دو میلیون و ۳۹۵ هزار شغل خالص، یک میلیون و ۱۲۴ هزار اشتغال خالص نیز  از دست رفته؛ در واقع طی ۱۰ سال گذشته  یک میلیون و ۲۷۱ هزار اشتغال خالص ایجاد شده است.

همچنان سهم اشتغال پایدار مشخص نیست؛ در حالی که بازار کار از سمت عرضه با رشد جمعیت و به خصوص رشد جمعیت فعال روبرو بوده؛ اما اتخاذ سیاست فعالی که تحولی ساختاری در میزان تقاضای نیروی کار ایجاد کند، مشاهده نشده است.

البته هر چند اشتغال به عنوان یکی از متغیرهای اقتصادی نیازمند برنامه های میان مدت و بلندمدت است؛ اما اثر این سیاست ها باید زمانی در بازار کار نمایان شوند که تاکنون قابل توجه نبوده است.

اهداف و استراتژی موجود اشتغال به دلیل نبود تحلیل کافی همه جانبه بازار کار و تقلیل شاخص اشتغال، به مسئله ای کلان و زیرمجموعه رشد، عملکردی به شدت ناپایدار و با دستاوردهای بسیار اندک به دنبال داشته است؛ بنابراین اکنون که بررسی برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق روزهای پایانی خود را سپری می کند، باید تامل بیشتری بر اهداف آن داشت؛ چراکه تجربه اجرای پنج برنامه توسعه ای نشان می دهد اغلب اهداف پیش بینی شده در برنامه های توسعه ای به ویژه در بخش اشتغال، محقق نشده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir