بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 مهر 1395      11:18

دو آمار متضاد از جهت تورم

اقتصاد ایرانی: آمارهای «بانک مرکزی» نشان می دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به ۹.۵ درصد رسیده است و طی سه ماه تابستان سال جاری روند صعودی داشته است؛ اما بررسی دیگر نهاد آماری نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه از نگاه «مرکز آمار ایران» در شهریورماه به ۶.۷ درصد رسیده و نسبت به ماه قبل از آن روند کاهشی داشته است. این اختلاف نظر باعث شده که دو نگاه تورمی در تابستان مشاهده شود؛ روندی که می تواند سیاست گذار اقتصادی را برای بررسی وضعیت مهم ترین شاخص اقتصاد با ابهام روبه رو کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، گزارش شاخص بهای مصرف کننده بانک مرکزی در شهریورماه نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه پس ازطی کردن سه ماه روند صعودی به ۹.۵ درصد رسیده است. مطابق بررسی ها، اگر نرخ تورم ماهانه در مهر ماه بیش از یک درصد باشد، نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح دو رقمی بازخواهد گشت. دیگر بررسی ها نشان می دهد که تورم نیم سال نخست ۹۵ از نگاه بانک مرکزی ۵.۲ درصد بوده، رقمی که در مدت مشابه سال قبل ۴.۱ درصد ثبت شده بود. اگرچه آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که روند تورم نقطه به نقطه؛ در مسیر افزایشی قرار گرفته است، اما دیگر مرجع آماری، یعنی مرکز آمار ایران در گزارش تورمی خود نشان داده است که نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به ۶.۷ درصد رسیده و نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. اختلاف نظری که می تواند سیاست گذار اقتصادی را برسر دوراهی قرار دهد.

احتمال بازگشت به سطح دو رقمی

بانک مرکزی آمارهای شاخص بهای مصرف کننده را در آخرین ماه تابستان منتشر کرد. شاخص بهای مصرف کننده معرف بهای برخی از کالا و خدمات منتخب در مناطق شهری ایران است که براساس این شاخص می توان رقم تورم را محاسبه کرد. آخرین آمار بانک مرکزی نشان می دهد که رقم شاخص در شهریورماه به ۲۴۷.۱ واحد رسیده است. در نتیجه تورم ماهانه در شهریورماه ۰.۷ درصد بوده است. تورم ماهانه در مردادماه معادل ۱.۲ درصد بوده که نشان می دهد از سطح تورم ماهانه در شهریور ماه نسبت به ماه قبل کاسته شده است.

اما در آمار نقطه به نقطه روند افزایشی همچنان تداوم دارد. مطابق آمارها رشد نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده یا تورم نقطه به نقطه در شهریورماه معادل ۹.۵ درصد بود که این رقم در ماه قبل از آن ۹.۴ درصد ثبت شد. این سومین ماه متوالی است که روند تورم نقطه به نقطه افزایشی ثبت شده است.تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال جاری با ثبت رقم ۶.۸ درصد به کمترین میزان طی یک دهه اخیر رسیده بود، اما این روند پایدار نماند و پس از آن به میزان تورم نقطه به نقطه افزوده شده و در انتهای تابستان به یک سطح پایین تر از تورم دو رقمی (۹.۵ درصد) رسیده است. بررسی ها نشان می دهد که اگر تورم ماهانه مهر ماه بالاتر از یک درصد باشد، تورم نقطه به نقطه باز به سطح دورقمی بازخواهد گشت. افزایش تورم در ماه های اخیر، باعث شده که نگرانی ها درخصوص فاصله گرفتن از تورم تک رقمی افزایش یابد، این در حالی است که رشد نقدینگی نیز در تیرماه سال جاری معادل ۳۰ درصد گزارش شده است. همچنین برخی از آمارها نشان می دهد که در ماه های اخیر با کاهش نرخ سود بانکی، ترکیب سپرده ها به نفع رشد سپرده های جاری تغییر کرده است. نکته ای که برخی از کارشناسان معتقدند می تواند بر رشد نرخ تورم تاثیر بگذارد. به نظر می رسد که با این روند، فعلا کاهش نرخ سود به شکل بخشنامه ای متوقف شده و مسوولان بانک مرکزی، رقم کنونی نرخ سود سپرده بانکی را «منطقی» توصیف کردند.

در صورتی که نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از سطح ۱۰ درصد عبور کند، احتمال رسیدن این سیگنال به تورم متوسط یا ۱۲ ماهه تا پایان سال جاری در سطح پایینی قرار دارد. به همین دلیل است که اکثر اقتصاددانان در تحلیل ها و پیش بینی های خود در کوتاه مدت نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه را ملاک قرار می دهند. زیرا در تورم متوسط، اطلاعات آماری در ۲۴ ماه گذشته مورد بررسی قرار می گیرد. مطابق بررسی ها در صورتی که برای هر ماه تورم ماهانه بالاتر از یک درصد نیز ثبت شود، نرخ تورم متوسط یا ۱۲ ماهه تا اسفند ماه زیر ۱۰ درصد ثبت می شود، اما این اتفاق برای تورم نقطه به نقطه در ماه نخست نیمه دوم سال جاری رخ خواهد داد. براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم متوسط در شهریورماه به ۸.۸ درصد رسیده است. انتظار می رود تا پایان سال نیز، رقم تورم در این سطح نوسان کند. نرخ تورم متوسط در مردادماه معادل ۸.۹ درصد بوده است.

تورم نیم سال ۹۵

اما با انتشار آمارهای بانک مرکزی در پایان شهریور می توان روند تورم در نیم سال نخست سال جاری را با مدت زمان مشابه در سال های قبل بررسی کرد. مطابق بررسی ها شاخص بهای مصرف کننده در نیمه نخست سال جاری ۵.۲ درصد رشد کرده است، این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل عددبیشتری بود، زیرا در نیم سال نخست سال ۹۴، رشد شاخص بهای مصرف کننده ۴.۱ درصد بوده است. البته تورم نیم سال نخست سال ۹۵، نسبت به مدت مشابه در سال های ۹۲ و ۹۳ کمتر بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، رشد شاخص مصرف کننده در نیمسال نخست سال ۹۲ معادل ۱۳.۳ درصد و در نیم سال نخست سال ۹۳ معادل ۸.۳ درصد بوده است. این آمار گویای این مطلب است که در سال ۹۴، روند کنترل تورم بهتر از سال های قبل از آن و سال ۹۵ بوده است. البته سیاست های به کار گرفته شده در دو سال ۹۲ و ۹۳، بیشتر در جهت کاهش نرخ تورم از بیشترین سطح در یک دهه گذشته بود، به همین دلیل ارقام تورم در سطح بالاتری قرار دارد. مقایسه این آمارها یک نکته دیگر نیز نشان می دهد، مطابق بررسی ها رشد تورم در سال های اخیر، همواره در نیمه اول هر سال از نیمه دوم بیشتر بوده است. اگر این روند در نیمه دوم سال جاری نیز باقی بماند باید پیش بینی کرد که افزایش تورم در نیم سال دوم سال جاری در سطحی کمتر از ۵.۲ درصد باشد.

پیش بینی تورم در سه سناریو

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در ماه های قبل می توان روند تورم را در سه سناریو بررسی کرد.در سناریوی اول، میزان تورم در ماه های نیمه دوم سال جاری به اندازه میزان تورم شهریورماه (۰.۷ درصد) در نظر گرفته می شود. در سناریوی دوم میزان تورم به اندازه میانگین تورم ماهانه در یک سال اخیر (۰.۸۵ درصد) محاسبه می شود و در سناریوی سوم نیز نرخ تورم ماهانه برای نیمه دوم سال جاری رقم بالای یک درصد (۱.۱ درصد) در نظر گرفته می شود. به نظر نمی رسد که تا پایان سال نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط خارج از این بازه تغییر کند. براساس محاسبات اگر نرخ تورم ۰.۷ درصدی را ملاک قرار دهیم، نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری به ۹.۷ درصد خواهد رسید، اما تورم متوسط همان رقم شهریورماه یعنی ۸.۸ درصد را ثبت خواهد کرد. اگر نرخ تورم در سناریوی دوم نیز تعریف شود و نرخ تورم ماهانه ۰.۸۵ درصدی ملاک قرار گیرد، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال جاری به ۱۰.۷ درصد می رسد و نرخ تورم متوسط به ۹.۱ درصد افزایش خواهد یافت. در حالت بدبینانه نیز اگر نرخ تورم ماهانه معادل ۱.۱ درصد برای هر ماه در نظر گرفته شود، نرخ تورم نقطه به نقطه به ۱۲.۴ درصد می رسد و این رقم نیز باعث نمی شود نرخ تورم متوسط از سطح ۱۰ درصدی افزایش یابد در این حالت نرخ متوسط تورم معادل ۹.۶ درصد خواهد بود. بنابراین این روند نیز تایید می کند نرخ تورم (متوسط) تک رقمی تا پایان سال جاری تثبیت شده است، اما این روند را نمی توان درخصوص تورم نقطه به نقطه با قاطعیت گفت.

اختلاف نگاه در دو مرجع آماری

در حالی که آمارهای «بانک مرکزی» نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه نسبت به ماه قبل روند صعودی داشته است، اما آمارهای «مرکز آمار ایران» نشان می دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به ۶.۷ درصد رسیده است. همچنین آمار بانک مرکزی نشان می دهد که در سه ماه گذشته روند نرخ تورم نقطه به نقطه صعودی بوده است، اما مرکز آمار عنوان می کند.نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد نسبت به تیرماه افزایش و سپس در شهریورماه کاهش یافته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه معادل ۶.۵ درصد و در مرداد معادل ۷.۴ درصد بوده است. این روند تنها مختص آمار تورمی نیست و در آمار رشد اقتصادی نیز مشاهده می شود. به عنوان یک نمونه بارز، رشد اقتصادی در سال ۹۳ از سوی بانک مرکزی مثبت ۳ درصد اعلام شد، اما در این سال آمارهای مرکز آمار ایران منتشر نشد که برخی از منتقدان عدم انتشار این آمار را به محاسبات رشد منفی از سوی این مرکز، نسبت دادند. عکس این روند در آمارهای سال ۹۴ مشاهده شد و در حالی که آمار مثبت رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، اما بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را در این سال منتشر نکرد. البته تحلیل برخی از کارشناسان یا موسسات بین المللی نشان می داد که در سال ۹۴ رشد اقتصادی منفی بوده است. برخی از کارشناسان، این اختلافات را ناشی از سبد هزینه خانوار، روش های محاسبه و منطقه جغرافیایی آمارگیری می دانند. علاوه بر این، برخی متفاوت بودن سال پایه را ملاک قرار می دهند. اما جدای از علل تفاوت ها، اختلاف ارقام در دو مرکز باعث می شود که سیاست گذار در تصمیم گیری دچار خطا شود. در اکثر اقتصادهای پیشرفته حساسیت برای جمع آوری و آنالیز داده ها در سطح بسیار بالایی قرار دارد و این موضوع باعث می شود که نتایج حاصل از بررسی داده های مراجع آماری، نیز با احتمال بیشتری قابل استناد باشد، موضوعی که در اقتصاد کشور همواره مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است.

اختلاف تورم خدمت با کالا

بانک مرکزی علاوه بر انتشار آمار شاخص بهای مصرف کننده، روند تغییرات را در گروه های اصلی و اختصاصی نیز منتشر کرده است. براساس آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، تورم ماهانه کالا در شهریورماه تنها ۰.۲ درصد بود، این در حالی است که تورم بخش خدمات ۱.۲ درصد گزارش شده است. همچنین رشد نقطه به نقطه بخش کالا در شهریورماه ۷.۷ درصد ثبت شده که این رقم برای خدمت معادل ۱۱.۹ درصد است.در بین کالاها، یکی از نکات قابل توجه رشد منفی خوراکی ها بوده که در شهریورماه معادل منفی ۰.۲ درصد ثبت شده است. رشد ماهانه تورم خوراکی در مردادماه معادل ۱.۱ درصد بوده است. رشد نقطه به نقطه تورم خوراکی ها در مرداد و شهریورماه معادل ۹.۵ درصد بوده است. در شهریورماه، گروه مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها دارای تورم ماهانه ۱.۱ درصدی بوده که این رقم در مردادماه سال جاری ۰.۵ درصد ثبت شده بود. تورم نقطه به نقطه این گروه نیز ۹.۱ درصد در شهریورماه ثبت شده است. گروه بهداشت و درمان با ثبت ۱.۷ درصد رشد طی یک ماه و ۱۸.۱ درصد رشد نسبت به شهریورماه سال قبل به یکی از گروه های پرتورمی تبدیل شده است. این روند در گروه تحصیل نیز مشاهده می شود. سطح قیمت های این گروه نسبت به سال قبل ۲۱.۷ درصد افزایش یافته و تورم ماهانه این گروه ۰.۴ درصد ثبت شده است.

تشکیل کمیته ریشه یابی اختلاف آماری

ایبنا: رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل کمیته ریشه یابی اختلاف آماری این بانک و مرکز آمار ایران خبر داد و اظهار امیدواری کرد کمیته مذکور بتواند اختلافات آماری این دو نهاد را بررسی و به طور مناسبی ریشه یابی کند.ولی الله سیف درباره اختلاف در آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به ویژه در زمینه نرخ تورم گفت: این موضوع دلایل فنی دارد.

وی افزود: در حال حاضر کمیته ای تشکیل شده تا بتواند دلایل اختلاف مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در زمینه نرخ های تورم و رشد را ریشه یابی و دیدگاه های طرفین را به یکدیگر نزدیک تر کند.رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: سال پایه آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای محاسبه نرخ تورم و رشد سالانه متفاوت است که باید یکسان شود.سیف تصریح کرد که بانک مرکزی از شاخص های متفاوتی نسبت به مرکز آمار ایران برای محاسبه اقلام سبد کالایی خانوار استفاده می کند.یادآور می شود، اختلافات آماری بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نه فقط مربوط به این سال ها، بلکه ریشه در سالیان دراز دارد و در دوره های مختلف که این دستگاه ها، روسا و متولیان مختلفی را به خود دیده اند، این اختلافات وجود داشته است.

ریشه این اختلافات ناشی از یکسان نبودن آمار های اعلامی از سوی هر دو دستگاه است و به دلیل سبد های کالایی و نرخ های پایه ای متفاوتی که برای محاسبه نرخ تورم و سایر شاخص های اقتصادی در نظر می گیرند، آمار های متناقض به وجود می آید.وجود دو مرجع برای اعلام آمار ها شبهاتی را به صحیح بودن آمار ها وارد می سازد و باعث دوگانگی در آمار های اقتصادی شده است.حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اخیرا در دیدار مسوولان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اعضای شورای عالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و افزودند: گاهی مراکز مختلف درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می کنند که این مساله موجب ایجاد بی اعتمادی در مردم می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir