بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 7 شهريور 1395      10:33

افزایش سهم بیمه زندگی به ۱۳.۸ درصد بازار بیمه

بررسی آمار عملکرد صنعت بیمه کشور در چهار ماه نخست امسال نشان می دهد سهم بیمه زندگی به ۱۳.۸ درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسیده که حاکی از افزایش سهم آن است.

اقتصاد ایرانی: همچنین حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با ۲۰.۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۷۶.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.
سهم بخش غیردولتی از این مقدار ۶۶.۸ درصد برآورد شده است و ۳۳.۲ درصد باقیمانده توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.
همچنین ۱۰ شرکت بیمه ایران، آسیا، دانا، پارسیان، البرز، کوثر، رازی، معلم، پاسارگاد و کارآفرین (هر یک دارای سهم بالاتر از سه درصد) در مجموع ۸۶ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده اند و ۱۴ درصد باقیمانده حق بیمه، توسط ۱۵ شرکت بیمه دیگر تولید شده که در این میان شرکت بیمه «تجارت نو» پروانه فعالیت خود را از بیمه مرکزی در اردیبهشت ماه امسال اخذ کرده است.
به گزارش ایرنا، آمار نشان می دهد تعداد بیمه نامه های صادره نیز در این مدت با حدود ۷.۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۶ میلیون فقره بود.
در این میان ۴۲.۴ درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت و ۱۸.۶ درصد از حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود.
در بخش خسارت های پرداختی نیز آمار نشان می دهد شرکت های بیمه حدود ۴۶.۳ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با چهار ماهه منتهی به تیر پارسال ۳۱.۶ درصد رشد نشان می دهد.
همچنین ۵۵ درصد از خسارت های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد و شرکت های بیمه در حدود ۹.۴ میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۴.۴ درصد رشد داشته است.
ذکر این نکته ضروری است ۳۷.۵ درصد از خسارت های پرداختی به بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت و ۳۶.۴ درصد نیز در رشته بیمه درمان پرداخت شده است، ضمن این که سهم بیمه زندگی نیز به حدود ۷.۶ درصد از خسارت های پرداختی بازار بیمه رسید.

*
محاسبه نسبت خسارت 

بررسی آمار عملکرد شرکت ها و رشته های بیمه از نظر «نسبت خسارت» در این مدت نمی تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی شان را نشان دهد زیرا با گذشت تنها چهار ماه از سال، دریافت کامل حق بیمه های مربوط به برخی از بیمه نامه های صادره در این مدت انجام نگرفته و به مرور طی سال وصول خواهند شد.
با این وجود، آمار نسبت خسارت در شرکت ها و رشته های بیمه در این مدت حاکی از آن است که نسبت خسارت صنعت بیمه در این مدت معادل ۶۰.۹ درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵.۱ واحد افزایش نشان داد.
همچنین نسبت خسارت هشت شرکت بیمه شامل میهن، حافظ، سینا، ایران، نوین، دانا، ملت و البرز (به ترتیب با ۱۴۸.۴، ۹۴.۸، ۹۱.۳، ۸۲.۶، ۸۱.۹،۷۶.۵ ، ۷۶.۵ و ۶۵.۳ درصد) بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده است.
پس از این شرکت ها، نسبت خسارت شرکت بیمه سرمد (با ۵۷.۶ درصد) از نسبت خسارت سایر شرکت های بیمه بالاتر بوده اما پایین تر از سطح بازار بیمه قرار دارد.
دو رشته بیمه درمان و بدنه اتومبیل به ترتیب با ۱۱۹.۲ درصد و ۷۱.۱ درصد نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند و پس از آن دو رشته بیمه ای حوادث راننده و شخص ثالث و مازاد با ۵۸.۶ درصد و ۵۳.۸ درصد نسبت خسارتی بالاتر از سایر رشته ها ثبت کردند اما از نسبت خسارت بازار بیمه پایین تر بودند.
نسبت خسارت از حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بر حسب درصد به دست می آید و در محاسبه آن مبالغ خسارت های معوق، ذخایر حق بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری - عمومی دخالت داده نمی شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir