بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 1 شهريور 1395      13:5

گلیم فقر در جهان کوچک شد

اقتصاد ایرانی: در سال های گذشته تعداد زیادی از مردم در فقر شدید به سر می بردند و تنها تعداد کمی از آنها از مواهب زندگی استاندارد بهره مند بودند. وقوع انقلاب صنعتی، جنگ های جهانی و هجوم بیماری های مختلف، سلامت و معیشت مردم را دستخوش تغییراتی کرد و با نوسان هایی که داشت در نهایت به بهبود شرایط اقتصادی، افزایش جمعیت، کاهش مرگ و میر و سقوط فقر در سال های اخیر منجر شد. بانک جهانی، اطلاعاتی را از سال ۱۹۸۱ در مورد فقر منتشر کرده بود که بعد از آن محققان تلاش کرده اند به اطلاعاتی از زندگی مردم در سال های دورتر از آن دسترسی پیدا کرده و طبق آن فقر را بررسی کنند. در سال ۲۰۰۲ مقاله یی به چاپ رسید که در آن دو محقق به بررسی خط فقر و درصد آن از سال ۱۸۲۰ پرداختند. براساس این تحقیق در سال ۱۸۲۰ اکثریت مردم در فقر شدید زندگی می کردند و تنها تعداد کمی از آنها در رفاه بوده و استانداردهای بالایی برای زندگی نداشتند. با نگاهی به رشد اقتصادی در ۲۰۰ سال گذشته می توان به این نکته رسید که این میزان از رشد اقتصادی به حدی بوده که جهان را به طور کلی دگرگون کند و فقر را به حداقل برساند. در این میان افزایش جمعیت نیز موید همین کاهش فقر است چراکه رشد جمعیت به معنی افزایش استانداردهای زندگی و کاهش مرگ و میر به خصوص در کودکان است. طبق آمارهای ارائه شده، جمعیت در سال های اخیر رشد ۷ برابری داشته است. این آمارها نشان می دهد که اگر مردم همچنان در فقر به سر می بردند، درآمد کافی نداشتند و از سلامت و استانداردهای زندگی بی بهره بودند و در نتیجه شاهد چنین رشد جمعیتی نبودیم.
به گزارش تعادل، در بین این سال ها طبق آمار به دست آمده در سال ۱۹۸۱ تقریبا نیمی از مردم در فقر به سر می بردند. این رقم ۵۰ درصد جمعیت جهان بود که در سال های اخیر به ۱۴ درصد کاهش یافته است. با وجود آنکه هنوز تعداد زیادی از جمعیت جهان در فقر به سر می برند اما آمار حاکی از آن است که فقر در این سال ها با شیبی ملایم درحال سقوط است. در جهان کنونی ما، داده ها و آمارها نشان می دهد که هر چه از سال ۱۹۹۰ به ۲۰۱۵ نزدیک تر می شویم، فقر با سرعت بیشتری درحال سقوط است. طبق بررسی ourworld data»» که یک نشریه آنلاین در حوزه بررسی شرایط زندگی در جهان است، در صورتی که رشد اقتصادی را شاخصی برای بررسی فقر در نظر بگیریم، می توان به این نتیجه رسید که در سال های اخیر هدف مبارزه با فقر به درستی محقق شده است. گزارش ارائه شده به طور کلی به سقوط فقر در جهان پرداخته است. در این میان مناطق مختلف جهان به دلیل موقعیت فرهنگی، اجتماعی، جغرافی و سیاسی خود تفاوت هایی در رشد اقتصادی و سقوط فقر داشته اند. در این میان برخی دیگر از گزارش ها، آمارهایی را از فقر در قاره های مختلف نشان می دهد. بر این اساس به نظر می رسد که دو منطقه یعتی شرق آسیا و اقیانوس آرام بیشترین مبارزه را با فقر داشته اند به طوری که کاهش از حدود ۷۷ تا ۱۲ درصد در این مناطق مشاهده می شود به ویژه آنکه این مناطق از پرجمعیت ترین مناطق جهان است. این منطقه که در سال ۱۹۸۱ با ۸۰.۶ درصد بیشترین درصد فقر در جهان را به خود اختصاص داده بود تا سال ۱۹۸۷ با شیبی تند به ۵۸.۶۸ درصد کاهش یافت و پس از تجربه اندکی افزایش دوباره به سمت افت فقر حرکت کرد به طوری که در سال ۲۰۱۲ به ۷.۲۱ درصد رسید. بعد از آن «کشورهای زیر صحرای آفریقا» قرار دارند که در بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲ بررسی شده و با حرکتی ملایم از ۵۶.۷۵ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۴۲.۶۵ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده اند. بعد از این منطقه، جنوب آسیا قرار دارد که با ۵۸.۹ درصد در سال ۱۹۸۱ در رتبه سوم فقر قرار داشت. جنوب آسیا با شتاب و نوسانی کمتر از غرب آسیا حرکت کرد و در سال ۲۰۱۲ به ۱۸.۵۷ درصد رسید. منطقه دیگر مورد بررسی امریکای لاتین و کاراییب است که با ۲۳.۸۷ درصد فقر در سال ۱۹۸۱ تقریبا درصد کمی از فقر جهانی را به خود اختصاص داده بود که بعد از مختصری رشد در سال ۱۹۸۴(معادل ۲۷ درصد) با کمترین نوسان در سال ۲۰۱۲ به ۵.۵۸ درصد رسید. سپس آفریقای شمالی و خاورمیانه در این بررسی دیده می شوند که با ۸.۳۵ درصد در سال ۱۹۸۵ و حرکتی ملایم و شیبی کند در سال ۲۰۱۲ به عددی معادل ۲.۷ درصد رسید. در این میان تنها آسیای مرکزی و اروپا بوده که با ۱.۹ درصد در سال ۱۹۸۱ و نوسانات زیاد و افزایش تا ۷.۸۱ درصد در سال ۱۹۹۹ در نهایت به درصدی بالاتر از سال ۱۹۸۱ رسید. بر این اساس درصد فقر در این منطقه به ۲.۱ درصد رسید که نشان دهنده افزایش فقر در این مناطق است.
در این میان باید به شاخص هایی همچون تعداد جمعیت ساکن در این مناطق، دولت های حاکم بر سرزمین ها و شیو ه اداره آنها نیز توجه کرد که همگی باعث تغییراتی اساسی در میزان بهره مندی از امکانات و در نهایت میزان فقر در این مناطق می شود. طبق آمار ارائه شده شاید تصور عمومی این باشد که جهان در فقر زیادی به سر می برد و با توجه به جنگ و کشتار، درصد فقر رو به افزایش بوده است. با این حال آمار ارائه شده حکایت از سقوط فقر و افزایش رشد اقتصادی در جهان دارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir