بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 13 مرداد 1395      10:15

حقوق‌های میلیونی محصول نفرین منبع نفت

اقتصاد ایرانی: اعتیاد تاریخی کشور به نفت، زمینه های ناکارآمدی سیستماتیک را در کشور فراهم کرده است. آنچه در ادبیات اقتصادی از آن به «نفرین منبع نفت» یاد می شود، دلیلی بر بد و مکروه بودن نفت نیست و صدالبته ماده خدادادی نفت خودبه خود مذموم نیست. آنچه به نفرین منبع مصطلح است، این است که بررسی های تاریخی نشان می دهد اغلب کشورهای با وفور یک یا چند منبع طبیعی خاص که در نهاد بازار جایگاهی برای خود دارند، از سطح پایین توسعه یا توسعه نیافتگی رنج می برند. وابسته بودن کشور به یک منبع خاص مانند نفت و به ویژه مدیریت ناصحیح درآمدهای ناشی از آن، منجر به خودباوری دولت ها، ضعف دموکراسی در کشور، فقدان سیستم مالیاتی قابل اتکا به دلیل نداشتن احساس نیاز به درآمدهای مالیاتی در برابر عایدات هنگفت نفتی، اضمحلال سیستم آموزشی کشور به لحاظ کیفی و نداشتن توانایی در تشکیل سرمایه انسانی مولد و ضربه پذیر بودن اقتصاد، از برخی آثار مدیریت ناکارآمد درآمدهای نفتی است.

به گزارش شرق، اکنون که در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به سر می بریم، دریچه های تازه ای در اقتصاد کشور نمایان شده و از این حیث، مشکلات اقتصاد ضربه پذیر و غیرمقاوم ایران در ابعاد مختلف محصول کارکرد اقتصاد تک بعدی است. برخی باور دارند اگر با همین شرایط، کشور برخوردار از نفت نبود، در رده کشورهایی مانند افغانستان به لحاظ اقتصادی قرار می گرفتیم. نکته ای که صاحبان این تفکر بدان کم توجه هستند، این است زمانی که فرایند مدیریت ضعیف شکل بگیرد حتی منابع نقدی هم به وفور در اختیار داشته باشند، نتیجه ای چشمگیر به لحاظ توسعه اقتصادی نخواهد داشت کمااینکه دولت های نهم و دهم ثابت کردند دلارهای فراوان متضمن توسعه نمی شود. نکته این است باید این فرض را در نظر بگیریم که عامل تولید نیروی انسانی برخاسته از فعل وانفعالات یک اقتصاد نفتی نباشد و در فضای شایسته سالاری و سرمایه انسانی آبدیده در رئوس مختلف اجرائی قرار گرفته باشد. طبیعی است دولتی که خواهان تغییر بنیادین اقتصاد در راستای بهبود آن نباشد، در یک اقتصاد نفتی مانند دیگران، مسیر گذشته را طی خواهد کرد کمااینکه شاهد این مسئله بوده ایم و در این وانفسا، گره اصلی اقتصاد برای عموم شفاف نخواهد بود و هرچند دولت ها سعی در بهبود اوضاع با پذیرش سیستم اقتصاد نفتی داشته اند، ولی توفیری حاصل نشده است. اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، تحریم های ناعادلانه سنگین علیه اقتصاد کشور و نوسانات شدید نرخ ارز، هر چند حداکثر تلاش صورت گرفت که به مردم فهمانده شود این مسائل اصلا مسئله نیست، ولی این اتفاقات از دید اقتصاددانان (همان هایی که روزی رئیس جمهور سابق کشور عنوان کرد علمی به نام اقتصاد وجود ندارد!!) حکایت به طور دیگری جلوه می کرد. این گروه پیش بینی رکود سنگین اقتصاد ایران را کرده بودند. عواملی که بدان اشاره شد، نفس اقتصاد ایران را به شماره انداخت به طوری که اقتصاد کشور در سال ١٣٩٢ حدود شش درصد نسبت به سال قبل کوچک تر شد. بنا بر تفسیر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور، در این مقاله نیست که در این زمینه و تبیین آثار آن به لحاظ نگارنده کوتاهی صورت گرفته است، والا می توان در این باره یک جلد کتاب قطور نگاشت.

برعکس انتشار فیش های حقوقی مدیران دستگاه ها و شرکت های مختلف و تأیید رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر ناعادلانه بودن پرداخت های پرسنلی به ویژه اختلاف فاحش دریافتی کارمندان با مدیران در یک سازمان نتیجه کارکرد نفرین منابع است. این نوع تبعیض ها محصول مدیریت ناکارآمد تاریخی است که برآمده از ساختار های اقتصاد ایران، نفتی بودن آن و شکل گیری اقتصاد رانتی است و به لحاظ کارشناسی به دولت خاصی مربوط نیست اما با قوانین مصوب ناکارآمد مجالس ارتباط قوی دارد. در ناعادلانه و تبعیض آمیزبودن پرداخت ها به ویژه شکاف شدید پرداختی به کارمند و مدیر در یک مجموعه شکی نیست که مورد تأیید رئیس جمهور نیز قرار گرفت. این مسئله و مسائل مختلف، معلول علت های مختلفی است که باید به همین علل بپردازیم. بررسی کیفیت مجامع شرکت های دولتی و غیردولتی عمومی نشان می دهد بررسی محتوای مجامع شرکت هایی که مدعی تأیید مجامع آنها به عنوان عالی ترین رکن نظارتی - مدیریتی شرکت درباره انواع پرداخت هاست، گویای واقعیت دیگری است. تضعیف تاریخی جایگاه های دستگاه های نظارتی به واسطه اقتصاد تک بعدی نفتی، ضعف کیفی نمایندگان دستگاه های نظارتی به واسطه استخدام های رابطه ای گسترده در زمان و اضمحلال سرمایه انسانی به معنای واقعی آن، ضعیف بودن وضعیت اقتصاد این ناظران و نبود آموزش های لازم و فقدان حمایت های حقوقی لازم در صورت به چالش کشاندن این گونه مسائل و... به نوعی ترتیبات تصمیم گیری در مجامع را دگرگون کرده و عملا هر آنچه به مجامع ارائه می شود، کارکرد صوری داشته و به تأیید این گونه مجامع که تشریح شد، می رسد. در همین جا تفاوت کارکرد سیستم اقتصاد با ضوابط مهندسی مسئله ای است که در طول سال ها شکاف فکری بر تضعیف علم اقتصاد و درک نکردن روابط علی – معلولی اقتصاد وجود دارد و آن اینکه ضربه های اقتصادی بلافاصله صدایش آشکار نمی شود و وقتی عناصر اقتصاد شروع به فعالیت می کنند تا به نتیجه ملموس برسند، چندسالی طول می کشد. سیاست های اقتصادی خودخواسته و ناخواسته منجر به تضعیف همه عوامل اقتصاد و رأس همه آنها تضعیف شدید اقتصاد خانوارها به عنوان تقاضاکنندگان نهایی شد و مجموع این اتفاقات، اقتصاد ایران را دچار رکود سنگینی کرده است و البته اگر سیاست های اقتصادی صحیح اتخاذ شود، رنج و ملالت های رکود اقتصاد هنوز چندسالی طول می کشد تا کاهش یابد یا از بین برود. دولت یازدهم مدیریت تغییر بنیادین اقتصاد را در دستور کار قرار داده است. براساس آنچه عنوان شد، نتایج رونق اقتصادی چیزی نیست که بشود در حدود سه سال آن را بر سر سفره های مردم حس کرد و لازم به یادآوری است هر اندازه فشار درمانی یک اقتصاد به گل نشسته زیاد باشد در دوره برزخ اقتصادی، رنج های کوتاه مدت آن شدیدتر خواهد بود حال آنکه بسان همان کارکرد سیستم اقتصادی که تشریح شد، عوامل و چرخ دنده های اقتصاد به صورت نامرئی در حال حرکت هستند. رکود سنگین از یک سو و اراده قوی دولت از سویی دیگر (در زمانی که همه قوا بر حل مشکل اقتصادی کشور تأکید دارند)، باعث شده است پسماندهای اقتصاد از همه جا درز کند. در برهه نخست، مبحث فساد و اختلاس ها که بر همگان آشکار است، نمایان شد و درادامه مسائل مربوط به نیروی انسانی، ضوابط پرداخت ها و... در حال آشکارشدن است، زیرا عمق رکود آن چنان است که دولت را همه جانبه به منظور نجات اقتصاد کشور به تکاپو انداخته است. اقتصاد ایران آن چنان در طول چنددهه تضعیف شده و فقدان منابع مالی باعث می شود که باید همه سوراخ ها را برای تهیه و تأمین منابع جست وجو کرد. یکی از اصلی ترین غفلت ها، حجم پرداختی به مدیران در کشور است. همسو با تمام تاریخ اقتصاد ایران (چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی)، هر وقت وفور منابع اتفاق افتاده، نهاد برنامه ریزی به فراموشی سپرده شده به طوری که سرانجام در دولت نهم به انحلال کشیده شد و برعکس هر وقت کمبود یا قحطی منابع صورت گرفته، نهاد برنامه ریزی مورد شماتت قرار گرفته که چرا در عرصه اقتصاد از برنامه ریزی غافل است! حال آنکه به یمن کمبود منابع و البته سیاست دولت یازدهم، این نهاد فعال شده است و گزارش ها یکی پس از دیگری استخراج و ارائه می شوند. شکی نیست روی کاغذ و به لحاظ شکل، هیچ شرکت یا سازمانی خطا و اقدام غیرقانونی در پرداخت ها انجام نداده است، ولی اگر به محتوا نگاه کنیم در سایه ضعف و فقدان نهادهای نظارتی، دستگاه ها همان کاری را که انتظار می رفت، انجام داده اند و ارقام پرداختی مختلف (ازجمله حقوق و دستمزد و پاداش) که سهم ناچیزی در کل پرداخت های یک شرکت دارد، حتی پس از تأیید مجامع و به شکل قانونی انجام داده اند.

از سوی دیگر، قوانین مجالس مختلف که نشان از تعدد و تنوع فعالیت قانون گذار به طور غیرکارشناسی (و اصطلاحا سفارشی) اما بدون کیفیت و تخصص لازم است، بیشترین و مهم ترین نقش را ایفا کرده است. بنابراین با انتشار فیش های حقوقی اخیر می توان گفت هم باید خوشحال شویم و هم ناراحت؛ ناراحت از اینکه اوضاع اقتصاد آن چنان نابسامان شده که این فیش های حقوقی هم به عنوان سوسوهای امید برای تأمین منابع به شمار رفته اند و خوشحال از اینکه بعد از سال ها یکی از اصلی ترین دردهای اقتصاد ایران (که درظاهر کم اهمیت جلوه می نمود)، ظهور کرده و همه را متوجه مسئله شدت تبعیض در پرداخت ها و سرکوب و مأیوس و بی انگیزه شدن خیل عظیمی از کارمندان و کارشناسان خدوم و دلسوز کشور کرده است. به طور قطع، انتشار چنین فیش حقوق هایی فارغ از مسائل سیاسی که امروز مورد سوءاستفاده جناح های مختلف قرار گرفته و به ناحق سعی می کنند دولت کنونی را مسئول این تبعیض تاریخی نشان دهند، مسئولان نظام و دولت را به مسئله سرمایه انسانی سوق خواهد داد و انتظار نتایج مثبتی از این اتفاق می رود. نکته مهم دیگر دراین باره، شکل ترکیبی اقتصاد ایران است. امروز همگان می دانند بسیاری از دستگاه های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی وجود دارند که زیر ذره بین های نهادهای بازرسی و حسابرسی قرار ندارند و با توجه به اینکه جزء بخش عمومی تلقی می شوند و بعضا به اندازه دولت نقش آفرینی می کنند، مورد ابهام است و براساس رهنمودهای اقتصاد مقاومتی، امید می رود این موضوع به خارج از دولت و این بخش ها نیز تسری پیدا کند و این بهانه پذیرفتنی نیست که مدیران نظام (چه دولتی و چه غیردولتی) به ازای پرداخت های سنگین حاضر به ارائه خدمات هستند در غیراین صورت جذب بخش خصوصی خواهند شد که البته این همان نتیجه فرمان اصل ٤٤ قانون اساسی است و اگر واقعا بخش خصوصی حقیقی توانایی پرداخت این چنین ارقامی به این مدیران (ان شاءالله کارآمد) را دارند، از طریق قوانین و مصوبات مسیر هموار شود و این دسته به بخش خصوصی ملحق شوند که در آن صورت نتیجه یک تیر و نه دو نشان، بلکه چند نشان خواهد بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir