بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 فروردين 1395      15:0

نرخ تورم روستایی پارسال ۱۰.۶ درصد شد

مرکز آمار ایران، نرخ تورم روستایی سال گذشته را ۱۰.۶ درصد اعلام کرد.

اقتصاد ایرانی: گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در سال ۱۳۹۴ براساس پایه ۱۳۹۰ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

شاخص کل (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۴ به رقم ۲۲۶.۹ رسیده که نسبت به سال قبل ۱۰.۶ درصد افزایش داشته و نشان دهنده کاهش نرخ تورم سال ۱۳۹۴ نسبت به نرخ تورم سال ۱۳۹۴ (۱۳.۷درصد) است.

شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این سال به رقم ۲۴۸ رسید که نسبت به سال قبل ۹.۸ درصد افزایش داشته است و نشان دهنده افزایش نرخ تورم این گروه در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ (۸.۹ درصد) است. شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» در سال مورد بررسی به عدد ۲۴۵.۲ رسید که نسبت به سال قبل ۱۰.۲ درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در سال ۱۳۹۴ به رقم ۲۱۲.۸ رسید که ۱۱.۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است و نشان دهنده کاهش نرخ تورم این گروه در سال ۱۳۹۴ نسبت به نرخ تورم همین گروه در سال ۱۳۹۳ (۱۷.۸ درصد) است.

به گزارش مهر، همچنین گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در اسفندماه سال ۱۳۹۴ منتشر شد.

شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۳۳ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷.۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸درصد) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی) ۱۰.۶ درصد است که نسبت به تورم دوازه ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۴ (۱۱درصد) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۵۴.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی «خوارکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۵۱.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۰.۲ درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۷ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۸ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۴ (۱۰درصد) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در اسفندماه ۱۳۹۴ به رقم ۲۱۸.۸ رسید که ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۷ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۱.۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۴ (۱۱.۸ درصد) کاهش یافته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir