بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 8 اسفند 1394      11:39

پیامدهای اقتصادی انتخابات

اقتصاد ایرانی: روز گذشته آخرین پرده از نمایش باشکوه انتخابات اسفندماه در میان استقبال جالب توجه ایرانیان برگزار شد تا از امروز صبح و بادمیدن نخستین طلیعه های خورشید سحرگاهی، سرنوشت اقتصادی و سیاسی ایران وارد دوره تازه یی از حیات تقنینی خود شود. اظهارنظرهای رسانه یی مسوولان ستاد انتخابات حاکی از آن است که اقشار مختلف مردم، مشارکتی بیش از ۷۰ درصدی را به ثبت رسانده اند و یکی از رکوردهای مشارکتی در این دوره از انتخابات حک شده است. اما نحوه مشارکت مردم در انتخابات اسفندماه و همدلی و همزمانی برآمده از آن، فارغ از جنبه های سیاسی پیامدهای اقتصادی گوناگونی در سطوح ملی، منطقه یی و بین المللی به همراه خواهد داشت که بد نیست از جنبه های تحلیلی نیز مورد ارزیابی قرار بگیرد.

به گزارش تعادل، یکی از مهم ترین پیامدهای انتخابات روز گذشته در پهنه اقتصادی ظهور می کند که مستقیما با معیشت مردم سر و کار دارد. از آنجایی که مردم ایران سهم خود را به خوبی در انتخابات ایفا کرده اند، از فردای انتخابات نوبت منتخبین و سایر مسوولان است که پاسخی شایسته برای این مشارکت بالا در بخش های اقتصادی تدارک ببینند. در جریان این گزارش نگاهی خواهیم داشت به مهم ترین تبعاتی که مشارکت مردم در انتخابات به دنبال خواهد داشت.

بررسی نسبت مجلس دهم با اقتصاد

تا قبل از روز جمعه، گروه های مختلف سیاسی و طیف های موثر در انتخابات، این آوردگاه سیاسی و اجتماعی را نبردی بر سر ایده های اقتصادی تحلیل کرده بودند؛ بنابراین در ارزیابی نتایج عینی این انتخابات قبل از هر موضوعی باید به تبعات اقتصادی مشارکت مردم اشاره کرد. فارغ از اینکه به دو مجلس آینده چه افراد و گروه هایی راه می یابند، مهم ترین نکته، به میزان مشارکت عمومی در فرایند انتخاب افراد برمی گردد.
بعد از دوره یی بیش از یک دهه یی از زعامت دیدگاه های اصولگرایی در راس تصمیم سازی های اقتصادی، مردم ایران بعد از اجرایی شدن برجام و گشایش های صورت گرفته، انتظارت و تقاضاهای بیشتر و ویژه یی از ساختار سیاسی خود دارند. آنها انتظار دارند تا در درآمد قابل دسترسی خود تغییرات محسوس ببینند، نظام بهداشتی و درمانی کارآمدتری داشته باشند، زیرساخت های حمل ونقل و انرژی با کیفیت بهتری سرویس دهند، قابلیت دسترسی به آموزش کیفیت بالا داشته باشند و بتوانند در محیط زیستی پاکیزه به زندگی و تفریح بپردازند. رای دهندگانی که روز گذشته پای صندوق های رای رفتند، دیدگاه های سیاستگذاران گذشته را مسوول موضوعاتی چون فساد و رشد اقتصادی می دانند.
انتخابات روز گذشته، انتخاباتی بسیار تاثیرگذار بر اقتصاد ایران خواهد بود، زیرا در دوران پسا برجام، اقتصاد ایران در بزنگاه تصمیم گیری های بزرگی قرار دارد که نتیجه آن یا می تواند معجزه اقتصادی و زندگی اقتصادی مرفه تر برای مردم کشور باشد یا یک فاجعه اقتصادی. نشانه های برآمده از مشارکت بالای مردم در انتخابات روز گذشته نشان می دهد که مردم با درک صحیح شرایط مجلسی را روی کار خواهند آورد که مسیر توسعه اقتصادی را با استفاده از تمام توانایی ها دنبال کند. در ادامه به تبیین سه حوزه یی که مجلس باید بدان پاسخ هایی اساسی ارائه کند، اشاره می شود. در یک گروه بندی عمومی انتظارات از مجلس آینده را به صورت عملکردی می توان سه دسته کرد که به آنها پرداخته خواهد شد.

تاثیرگذاری سیاسی انتخابات بر اقتصاد

بدیهی است که اقتصاد ایران طی سال های باقی مانده از دهه حاضر، برای جبران اشتغال زایی ناچیز دهه گذشته، ترمیم افت قابل توجه سطح درآمد خانوارها و کاهش فاصله با کشورهای منطقه، باید به رشدهای بالا و پایدار دست یابد. به گزارش ایرنا، طبق پژوهش ها و اظهارنظرهای مقام های مربوطه، برای دستیابی به چنین رشدهایی که رقم هشت درصد برای آن ذکر شده است، چیزی در حدود ۳۹ درصد از تولید ناخالص ملی باید سرمایه گذاری شود. چنین درصد نجومی ای که مشابه آن تنها در چین دیده می شود، نیازمند اراده سیاسی یکپارچه یی جهت دستیابی به رشد اقتصادی به عنوان بالاترین اولویت نظام حکمروایی کشور است. این اولویت گذاری بدین معناست که سایر اقدامات و سیاست های نظام حکمروایی ابتدا باید از پرتو مساله رشد اقتصادی بررسی شده و پس از مشخص شدن و همسو بودن آنها با این هدف و اولویت اساسی به مرحله اجرا برسند.
علاوه بر این طبق محاسبات انجام گرفته چنین نرخ رشدی مستلزم جذب سرمایه خارجی ۵۰ میلیارد دلاری است. مهم ترین مساله از نظر سرمایه گذاران خارجی هنگام تصمیم گیری در این رابطه، موضوع ریسک فعالیت های اقتصادی در کشور هدف است. در این راستا پرداختن به ریسک های تجاری مربوط به نوسانات و ناپایداری متغیرهای اقتصادی کلان، علاوه بر اینکه نیازمند تعهد کامل دولت است نیازمند همراهی مجلس به صورت بسترسازی نیازمندی های قانونی اصلاحات نهادی اقتصاد کشور نیز است. نقش اساسی تر مجلس که در واقع در کوتاه مدت قابل دستیابی تر است ایجاد فضای سیاسی ای است که در آن، شرکای خارجی این اطمینان را حاصل کنند که سیاستگذاران کشور ضرورت های اقتصادی برای جذب سرمایه های خارجی را درک کرده اند.

تاثیرگذاری اعتباری و پولی انتخابات

دسته دوم از مسائلی که توجه خاص سیاستگذاران را می طلبد، مساله تامین مالی دوام پذیر برنامه های اجتماعی کشور است. در بالای این لیست، ناپایداری منابع درآمدی صندوق های بازنشستگی، بیمه خدمات درمانی همگانی و نیز طرح پرداخت نقدی یارانه ها قرار دارد. برای رویارویی با مسائلی با این اندازه حتی ممکن است همبستگی و هماهنگی تمامی ارکان حاکمیت نیز کافی نباشد، و هم حاکمیت و هم شهروندان نیازمند تجدیدنظر در رویکردهای فعلی خود باشند. کسری صندوق های بازنشستگی در بازپرداخت تعهدات مستمری تقریبا چهار میلیون نفر در سال گذشته برابر نیمی از کل یارانه مستقیم ۷۶ میلیون ایرانی بوده و این کسری (بر خلاف میزان یارانه مستقیم) به سرعت درحال افزایش است. به گزارش ایرنا، حجم پرداختی یارانه نقدی کشور از حجم بودجه تخصیص یافته عمرانی کشور که توسعه زیرساخت ها و رشد اقتصادی آینده کشور بدان وابسته است، بیشتر است و منابع مالی مورد نیاز برای تامین مالی بیمه کردن تمامی شهروندان نیز کماکان به صورت شفاف مشخص نیست. با توجه به عدم تعادل های شدیدی که بین هزینه ها و منابع مالی اختصاص یافته برای این طرح ها وجود دارد، مجلس باید بسترهای قانونی محدود کردن دخالت دولتی در صندوق ها و بیمه ها را فراهم کند و با مشخص کردن منابع مالی پایدار در بلند مدت و نظارت دقیق بر آنها، با تصمیم گیری های جسورانه از ادامه روند خانمان سوز فعلی جلوگیری کند. علاوه بر این، در کوتاه مدت مجلس باید حمایت سیاسی مورد نیاز برای طرح های جمع آوری اطلاعات خانوارهای ایرانی، سابقه های درمانی آنان و مکانیسم های شناسایی گروه های نیازمند را برای افزایش کارایی هزینه های حمایتی دولت فراهم آورد.

تاثیر انتخابات در تسهیل فضای کسب و کار

دسته سوم، اقدامات اساسی مورد نیاز در رابطه با قانون تجارت کشور و قوانین تسهیل کننده فضای کسب و کار است. تدوین قانون تجارت به سال ۱۳۱۸ بازمی گردد و با توجه به اتفاقاتی که در مدت این ۷۶ سال در حوزه مالی و حکمرانی شرکتی رخ داده است، بازنگری آن برای تسهیل فعالیت شرکت های ایرانی امری حیاتی است. وجود زیرساخت های قانونی کارا برای حل وفصل موضوعات ورشکستگی شرکت ها و مذاکره در باب تعهدات و قیمت گذاری آنها از بخش های ضروری چنین اصلاحاتی است.
تجربه جهانی نشان داده است که در غیاب قوانینی که به شرکت ها به سهولت اجازه ثبت، فعالیت و ورشکستگی بدهند، سایر اقدامات تشویقی توفیق چندانی نخواهند داشت. علاوه بر این، ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار، که توسط بانک جهانی اندازه گیری می شود، رتبه ۱۱۸ از بین ۱۸۲ کشور را داراست و بعد از کشورهایی همچون زامبیا، کنیا و فیلیپین قرار می گیرد. مهم ترین چالش ایران در این زمینه مربوط به سیستم مالیاتی، دفاع از حقوق سهامداران خرد و حل وفصل مسائل ورشکستگی است. طبق آمار بانک جهانی در ایران ۶۲ روز به طول می انجامد تا قراردادها اعمال شوند و نقل و انتقال کالا و تجارت خارج از مرزها از موضوعات مساله زای دیگر است. البته باید اشاره کرد که پرداختن به این مسائل لزوما به معنای نیاز به قوانین جدید نیست و تاکید بر اصلاحات قانونی نباید اینگونه تفسیر شود که نیاز به تصویب قوانین جدیدی در کشور وجود دارد؛ حتی می توان گفت، در حال حاضر به اندازه کافی کشور از ازدیاد و تکرر قانونی رنج می برد. اصلاح ساختارهای قانونی باید به چنین وضعیتی سامان دهد.
حتی بسیاری از ساختارهای جدید مورد نیاز را می توان تنها با همراهی مجلس در هیات وزیران به تصویب رسانیده و استفاده کرد. این موضوعات باید در صدر اولویت های مجلسی قرار بگیرد که از پس خاکستر مشارکت بالای مردم قرار است سرنوشت اقتصادی و معیشتی کشور را به دست بگیرد. مجلسی که در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی این سرزمین سکان هدایت ساختار تقنینی کشور را به دست می گیرد و باید امیدوار بود که نسبت به این واقعیات بی تفاوت نماند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir