بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 5 دى 1394      9:23

مانع دستوری کاهش تورم

اقتصاد ایرانی: آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در سال های اخیر به رغم کاهش تورم بخش کالاها، تورم بخش خدمات هنوز در سطح بالایی قرار دارد و به یک مانع برای حصول تورم تک رقمی پایدار تبدیل شده است. مطابق آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه کالاها در آبان ماه به سطح 5 درصد رسیده، حال آنکه تورم نقطه به نقطه بخش خدمات معادل ۱۵ درصد بوده است. بر این اساس، تورم کالاها که بخش قابل تجارت گزارش شاخص بهای مصرف کننده را تشکیل می دهند، با توجه به میزان عرضه و تقاضا در بازار و تحت تاثیر عواملی مانند کنترل نوسان نرخ ارز و انتظارات تورمی کاهش قابل توجهی داشته است. در مقابل، تورم بخش خدمات تحت تاثیر عواملی مانند قیمت گذاری دستوری و تعیین دستمزدها براساس رویه های سال های گذشته صورت می گیرد، چسبندگی بیشتری داشته و در سطح بالایی قرار دارد. تجربه سال های گذشته نیز نشان می دهد قیمت گذاری سازمان های دولتی نتوانسته تاثیری در کاهش تورم داشته باشد. حال براساس آمارها می توان دریافت که این شیوه، یک مانع در کاهش تورم محسوب می شود. تورم بالای بخش خدمات اگرچه در ماه های اخیر چالش قابل توجهی در روند کاهشی تورم ایجاد نکرده است، اما برای حصول تورم تک رقمی، می تواند یک مانع اصلی به حساب آید.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها نشان می دهند باوجود کاهش قابل توجه «تورم بخش کالایی»، «تورم بخش خدمات» هنوز در سطح بالایی قرار دارد که این روند، کاهش تورم را با اختلال روبه رو ساخته است. تورم بخش خدمات در گروه ها، بیشتر تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری از سوی سازمان ها و نهادهای مربوط به هر بخش است. این روند بیش از آنکه تحت تاثیر هدف گذاری تورمی باشد، تحت تاثیر افزایش قیمت ها در سال های گذشته است.بانک مرکزی گزارش جزئیات «شاخص بهای مصرف کننده» و «گزارش کالاهای تجارت- غیر قابل تجارت» در آبان ماه سال جاری را منتشر کرده است. در گزارش نخست آمارهای مربوط به گروه ها در دو بخش «کالا» و «خدمات» بوده است. همچنین در یک گزارش نیز، تفکیک اقلام به دو شکل «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» بوده است. بر اساس آمارها تورم نقطه به نقطه بخش «کالا» در آبان ماه معادل ۶.۵ درصد بوده، این رقم در بخش «اقلام قابل تجارت» معادل ۵.۲ درصد بوده است. همچنین بر اساس آمارها تورم نقطه به نقطه بخش «خدمات» در این ماه معادل ۱۵.۱ درصد ثبت شده که این رقم مشابه تورم اقلام «غیر قابل تجارت» با رقمی معادل ۱۵.۹ درصد است. این روندها نشان می دهند که چسبندگی تورم، در اقلام غیرقابل تجارت به ویژه در بخش خدمات باعث شده که روند کاهش تورم با سرعت کمتری تداوم یابد. باقی ماندن تورم در این بخش مانع اصلی تورم تک رقمی خواهد بود. بر این اساس، تعیین قراردادها، تعرفه و دستمزدها در بخش خدمات که بیشتر جنبه دستوری دارد، بر اساس نرخ هدف بانک مرکزی می تواند جریان کاهش تورم را تسهیل کند.

در سال های گذشته، تصور می شد نظام قیمت گذاری به شکل دستوری می تواند تاثیر مثبتی در تنظیم قیمت های در بازار داشته باشد که از ایجاد تورم در اقتصاد جلوگیری کند، اما بررسی های آماری نشان می دهد این نوع نگاه در قیمت گذاری به عنوان یک نقطه آسیب در کاهش نرخ تورم مطرح شده است. در روزهای اخیر نیز برخی از مسوولان با اشاره به مضرات قیمت گذاری دستوری، خواهان انحلال سازمان های قیمت گذار در برنامه ششم توسعه شدند.

دو روند متفاوت در تورم

بانک مرکزی جدیدترین گزارش تورمی را به تفکیک اقلام «تجارت» و «غیرقابل تجارت» در آبان ماه منتشر کرده بود. این گزارش درخصوص تقسیم بندی اقلام مذکور توضیح داده است: در یک دسته بندی کلی می توان اقلام مصرفی در بخش خانوارهای هر کشور را به اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت تقسیم بندی کرد. اقلام قابل تجارت اقلامی هستند که می توانند در مکانی دیگر و دورتر از جایی که تولید شده اند به فروش برسد، بنابراین این اقلام دارای ویژگی صادرات و واردات هستند. عمده کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیز بخشی از خدمات، در دسته کالاهای قابل تجارت جای دارند. به عنوان مثال مسکن و نیز بخشی از خدمات در بخش تولیدات غیر قابل تجارت جای می گیرند. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران مجموعه ای از اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت را شامل می شود. این گزارش با جداسازی و شاخص سازی مجدد، تغییرات دو گروه مذکور را با هم و با شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) مقایسه می کند.

نوسان بالا در اقلام قابل تجارت

مطابق بررسی ها تورم ماهانه کل در آبان ماه معادل ۰.۷ درصد گزارش شده است. در این بین سهم تورم کالاهای قابل تجارت معادل ۰.۵ درصد و سهم تورم کالاهای غیرقابل تجارت معادل یک درصد بوده است. بر این اساس، تورم در بخش غیر قابل تجارت هنوز رقم بالایی محسوب می شود که باعث چسبندگی تورم کل در جهت پایین شده است؛ اما تورم قابل تجارت با ثبت رقم ۰.۵ درصد طی ماه اثر کاهنده در شاخص کل دارد. روندی که در آمار نقطه به نقطه نیز مشاهده می شود. تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف کننده را در آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. بررسی ها نشان می دهند که تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در آبان ماه به ۱۰.۱ درصد رسیده است و در آستانه تک رقمی شدن قرار دارد. این رقم اما در اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت، به دو روند متمایز تقسیم شده است. تورم نقطه به نقطه اقلام قابل تجارت در آبان ماه معادل ۵.۲ درصد گزارش شده که در مهر ماه معادل ۶.۳ درصد گزارش شده بود. با کاهش حدود یک واحد درصدی در آبان ماه این رقم به کمترین مقدار از ابتدای دهه ۹۰ رسیده است. این در حالی است که در برخی ماه ها مانند خرداد سال ۹۲، تورم نقطه به نقطه اقلام قابل تجارت از ۶۰ درصد نیز بالاتر ثبت شده بود، اما کاهش نوسان نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین شکل گیری انتظارات تورمی در جهت کاهشی، باعث شده که نرخ تورم قابل تجارت در دو سال گذشته افت قابل توجهی داشته باشد.

چسبندگی غیر قابل تجارت ها

مطابق آمارها تورم نقطه به نقطه اقلام غیرقابل تجارت در آبان ماه به رقم ۱۵.۸ درصد رسیده است. این رقم مشابه سطح تورم در تیرماه سال ۹۱ است که در این تاریخ نیز تورم تیرماه در سطحی معادل ۱۵ درصد بوده است. نوسان تورمی در اقلام غیر قابل تجارت در سال های گذشته با سرعت کمتری افزایش و سپس کاهش یافته است. به عنوان مثال بیشترین تورم نقطه به نقطه این گروه (طی ۴ سال گذشته) معادل ۲۶ درصد بوده، حال آنکه بیشترین مقدار در اقلام قابل تجارت بیش از ۶۰ درصد ثبت شده است. همچنین با وجود اینکه از خرداد ۹۲ تا آبان ۹۴ بیش از ۵۵ واحد درصد از سطح تورم نقطه به نقطه اقلام قابل تجارت کاسته شده است، این کاهش در اقلام غیر قابل تجارت تنها معادل ۱۰ واحد درصد بوده است. یکی از دلایل نوسان بالای تورم اقلام قابل تجارت همبستگی بالای این گروه با نرخ ارز بوده است و به دلیل آنکه نرخ ارز نیز جهش های ناگهانی زیادی در سال های اخیر داشته، به تبع آن نیز نرخ تورم اقلام قابل تجارت تغییر کرده است. البته تغییرات نرخ ارز نیز با یک وقفه زمانی به تورم اقلام قابل تجارت منتقل می شود. با افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای وارداتی نیز افزایش می یابد از سوی دیگر، برخی کالاهای تولیدی در داخل کشور، از مواد اولیه وارداتی تامین می شود. در سال های گذشته پایین نگه داشتن قیمت ارز باعث شده است که سهم کالاهای وارداتی در سبد مصرفی خانوارها افزایش یابد، این روند با جهش ارز، خود را در تغییر شاخص بهای مصرف کننده به خصوص در اقلام قابل تجارت نشان داد. نکته قابل توجه این است که قیمت های اقلام قابل تجارت نسبت به اقلام غیر قابل تجارت بیشتر تحت تاثیر عرضه و تقاضای جهانی نیز هستند. به طور مشخص در یک سال اخیر همسو با کاهش قیمت نفت، از سطح تورم بخش کالاها در دنیا نیز کاسته شده است و در برخی از بازارهای کالایی جهان اضافه عرضه وجود دارد. این عامل باعث شده که اثر کاهشی در تورم کالایی داخل کشور نیز داشته باشد، اما در بخش اقلام غیر قابل تجارت این روند مشاهده نمی شود. به عنوان مثال بخش خدمات اقلام غیرقابل تجارت که تغییر قیمت آن دستوری است، به طور سالانه با نرخ مشخص افزایش می یابد. همچنین تورم بخش مسکن نیز، بیش از هر عامل دیگری تحت تاثیر عرضه و تقاضای داخلی یا تغییر جریان نقدینگی (نرخ رشد و نوع نقدینگی در اقتصاد) است.در نتیجه تغییر شاخص ها در دو سال اخیر باعث شده که چسبندگی تورمی در گروه غیر قابل تجارت، از گروه قابل تجارت بیشتر باشد.

روند مشابه در کالا و خدمات 

بانک مرکزی در کنار آمار اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت، گزارش شاخص بهای مصرف کننده را در آبان ماه منتشر کرد. در این گزارش نیز گروه ها به دو بخش «کالا» و «خدمات» تقسیم بندی شده است. بررسی ها نشان می دهد که تورم ماهانه بخش کالا در دومین ماه پاییز معادل ۰.۶ درصد و تورم ماهانه بخش خدمت معادل ۰.۹ درصد بوده است. این روند شبیه آمار تورمی اقلام «قابل تجارت» و «غیر قابل تجارت» است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه کالا در آبان ماه معادل ۶.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه بخش خدمات معادل ۱۵.۱ درصد تعیین شده است؛ بنابراین مشاهده می شود با توجه به رقم مشابه تورم بخش خدمات و اقلام غیر قابل تجارت تورم بالای بخش غیرقابل تجارت بیشتر تحت تاثیر بخش خدمات تا کالاهایی مانند مسکن، شده است؛ بنابراین به نظر می رسد برای اینکه تورم پایدار تک رقمی حاصل شود، لازم است که رویه های تورمی در بخش خدمات، مانند تعرفه ها و قراردادها، مزد و دستمزد متناسب با تورم کالایی یا هدف گذاری بانک مرکزی تنظیم شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir