بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 13 آبان 1394      10:30

احتمال افزایش شکاف درآمدی در سال آینده

رشد اقتصاد برای سال آینده از سوی بانک جهانی ۵ درصد پیش بینی شده است. موسسات داخلی و کارشناسان نیز رشد اقتصاد در سال آینده را با توجه به لغو تحریم‌ها و ورود سرمایه‌های خارجی دور از دسترس نمی‌دانند اما آیا این رشد اقتصادی می‌تواند به مفهوم افزایش سطح رفاه خانوار و کاهش شکاف درآمدی شود؟

اقتصاد ایرانی: رشد اقتصاد برای سال آینده از سوی بانک جهانی ۵ درصد پیش بینی شده است. موسسات داخلی و کارشناسان نیز رشد اقتصاد در سال آینده را با توجه به لغو تحریم ها و ورود سرمایه های خارجی دور از دسترس نمی دانند اما آیا این رشد اقتصادی می تواند به مفهوم افزایش سطح رفاه خانوار و کاهش شکاف درآمدی شود؟

به گزارش تابناک، بررسی اقتصاد سال های گذشته نشان می دهد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ تورم موجب شکاف درآمدی بیشتر شده است. 

اگرچه افزایش یارانه سرانه، مالیات ثروت سرانه و اشتغال در کاهش نابرابری موثر بوده اند اما یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت سال ۷۶ به طور متوسط در بلندمدت موجب افزایش ۹ درصدی در شکاف درآمدی شده است.

با توجه به اینکه تولیدکنندگان بزرگ که نقش اصلی را در تولید ناخالص داخلی دارند جزو گروه هایدرآمدی بالا هستند، با رونق تولید و افزایش سود ناشی از فعالیت آنها این گروه در ردیف منتفعان اصلی قرار می گیرند.

بررسی روند طی شده در سال های گذشته نشان می دهد رشد اقتصادی نه تنها نتوانسته است نسبت مجموع هزینه سرانه ۳ گروه بالای درآمدی به مجموع هزینه سرانه ۳ گروه پایین درآمدی را کاهش دهد بلکه موجب افزایش شکاف درآمدی هم شده است. به عبارت دیگر، این نظر که رشد اقتصادی به تنهایی می تواند شکاف درآمدی را در کشور کاهش دهد، رد شده است.

بنابراین از یک سو سیاست های اعمال شده در جهت افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه نتوانسته است موجب کاهش اختلاف بین گروه های بالای درآمدی با گروه های پایین درآمدی شود و از سوی دیگر افزایش یک درصد در نرخ تورم به طور متوسط شکاف درآمدی را حدود ۰.۵ درصد افزایش خواهد داد.

با توجه به برآوردهای به دست آمده کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در سال های ۱۳۹۱-۱۳۹۰ معادل منفتی ۶.۸ درصد، موجب کاهش نابرابری شده است. 

بنابراین از آنجایی که انتظار می رود با رفع برخی مشکلات در کشور، سیاست های باثبات تری در اقتصاد کلان توسط دولت جدید دنبال شود، نتیجه آن در چند سال آینده، تغییر جهت نرخ رشد اقتصادی از منفی به طرف مثبت خواهد بود. در این شرایط با توجه به ساختار اقتصاد ایران یعنی سطوح پایین تولید انتظار می رود که نابرابری در سال های آینده افزایش یابد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir