بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : جمعه 13 بهمن 1391      11:7
صف فقرا پشت سر ثروتمندان

فاصله طبقاتی چه دوره ای زیاد شد؟

فاصله طبقاتی و توزیع نابرابر درآمد در چه سالی به اوج خود رسید؟
علی حق: نسبت سهم 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین در طول 40 سال منتهی به سال 1387 در سال 1354 یعنی سه سال پیش از وقوع انقلاب، بالاترین حد خود یعنی 33.75 را به ثبت رسانده است.
بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، نسبت سهم 10 درصد ثروتمندترین به10درصد فقیر ترین افراد در مناطق شهری کشور، در فاصله سال های 1348 تا 1357 ابتدا از حدود 19.6  تا 33.75 صعود کرده و سپس در سال 57 بار دیگر به حدود 19.6 بازگشته است.
نوسان به نسبه بالای این شاخص پس از انقلاب نیز تا سال 1362 ادامه داشته است. هر چند این شاخص در سال 1359 به 18.25 کاهش یافته ولی در سال های اول جنگ این نسبت بار دیگر اوج گرفته است. اما از سال 1362 تا 1387 این نسبت با وجود تجربه نوسان هایی، در مجموع سیر نزولی طی کرده و به کمتر از 13.75 رسیده است.
روند این نسبت نشان می دهد که بیشترین کاهش سالانه آن به ترتیب طی سال های 1355 تا 1357 و 1358 تا 1359 و نیز 1362 تا 1363 به ثبت رسیده است.
روند نسبت سهم 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین از سال 1348 تا 1387:
 ""
گفتنی است، از جمله شاخصهای سنجش شکاف طبقاتی، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمند ترین )به دهک اول(فقیرترین) است و هر چه این نسبت بالا باشد نشان دهنده شکاف طبقاتی بیشتر است. این نسبت بدون واحد است.
ضریب جینی
همچنین ضریب جینی مناطق شهری کشور طی سال اخیر نشان می دهد که نابرابری توزیع درآمد در سال های 1348 تا 1357 همواره بیش از 0.4375 بوده است.
این ضریب اول بار در سال 1359 به 0.4 رسیده است. هر چند تا سال 1363 این ضریب بار دیگر افزایش یافته ولی از سال 1364 تا 1387 همواره در محدوده ای نزدیک به 0.4 نوسان اندکی داشته است.
روند ضریب جینی از سال 1348 تا 1387:
 ""
 گفتنی است، ضریب جینی از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد است.اندازه این شاخص بین صفر(معرف جامعه ای با برابری کامل توزیع درآمد)ویک(نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه)تغییر می کند.

آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : ضریب - این نسبت - 1348 - 1348 تا
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir