بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 1 شهريور 1394      15:15

نرخ تورم ۱۳.۸ درصد شد

مرکز آمار ایران، نرخ تورم شهری در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال ۹۴ را ۱۳.۸ درصد اعلام کرد.

اقتصاد ایرانی: مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مرداد ماه سال ۹۴ را اعلام کرد.

۱. شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۱۵.۰ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۱.۵ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۲.۸ درصد) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳.۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیر ماه ۱۳۹۴ (۱۴.۱درصد) کاهش یافته است.

۲. شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۵۲.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۵۰.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۷ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۱.۱ درصد است. شاخص گروه عمده "خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۳ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیر ماه ۱۳۹۴ (۱۰.۷ درصد) افزایش یافته است.

۳. شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مرداد ماه ۹۴ به رقم ۲۰۲.۲ رسید که ۰.۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده "کالاهای غیرخوراکی و خدمات" نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲.۰ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۵.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۴ (۱۵.۶) کاهش یافته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir