بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 11 مرداد 1394      15:5

دیو تحریم، غول نفت

به‌نظر می‌آید دیو تحریم که چنگ و دندان نشان می‌داد و از شهروندان قربانی می‌گرفت در بند شد و به خواب فرو رفت.

اقتصاد ایرانی: به نظر می آید دیو تحریم که چنگ و دندان نشان می داد و از شهروندان قربانی می گرفت در بند شد و به خواب فرو رفت.این بار نه با جنگ که با گفتگو و دیپلماسی. شاید این طور دیگر حمام خونی درکار نیست که کسی رویین تن شود و سخن از مرگ دیو هم نیست که خیال ها آن چنان راحت باشد که بخواهیم به زندگی قبل بازگردیم.امیدواریم که چالش با این دیو همۀ ما را مجاب کرده باشد که اگر افرادی معتقدند مبارزه با برخی دیوها راهش از خون و برکشیدن شمشیر نمی گذرد از سر جبن و ترس نیست. این افراد خوب می دانند که هربار که سر از دیوهایی این چنین جدا کنی از نو نه یک سر که دو سر خواهد رویید و چنان که آن دوسر را قطع کنی با چهارسر روبرو می شوی. برای همین هم هست که باید این دیوها را خواب کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما تحریم هر چه که نداشت لااقل غول نفت را یا یهتر بگویم غول انتظارات ما از درآمد نفت را توی چراغ حبس کرده بود. حالا این نگرانی هست که مباد با به خواب رفتن دیو عادت های شوخ چشمانه مان به جای راه تغییر و تدبیر راه بازی با چراغ را در پیش گیرد و به جای آن که تعبیر خواب ها و رؤیاهای مان را در تلاش و کار و عقلانیت و انضباط جستجو کند در این خیال بیافتد که غول رامستخدم تحقق رؤیاهای مان کرده و این گونه غول فرصت یابد تا از چراغ بیرون بیاید. غولی که هربار از چراغ بیرون آمده و خواسته آرزوی توسعه و پیشرفت کشورمان را فراهم کند، آن قدر خرابکاری از او سرزده که دچار کابوسی آشفته شده ایم و عطای آرزوهایی را که برآورده ساخته به لقایش بخشیده ایم و به چاره جویی افتاده ایم که چه طور دوباره آن را به چراغ بازگردانیم و فهمیده ایم چرا همیشه آخرین آرزوی صاحب چراغ جادو این است که غول دوباره در چراغ اسیر شود.

به نظر می آید مهمترین اتفاقی که با وجود درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و از جمله نفت رخ داد این بود که دولت ها توانستند بدنامی و زحمت جمع آوری خراج را با درآمدی سهل الوصول جایگزین کنند و به جای آن که رو در روی مردم بایستند و مالیات بگیرند، فشار حاصل از هزینه های بلندپروازانۀ خود را به صورتی غیرمستقیم و از طریق پدیده هایی شبیه تورم به مردم تحمیل کنند. با این روش البته دولت ها به مسیری افتادند که ظاهرش استغنا از اطلاعات مربوط به کسب و کار بود اما باطنش ناآگاهی و اطلاعات و آمار نادرست و در عصری که «اطلاعات» اهمیت ویژه ای در تعریف قدرت دارد اگرچه ظاهرش اقتدار دولت ها بود اما باطنش از پوشالی بودن اقتدار دولت ها خبر می داد. مسیری که باعث شد هرکس که کسب و کار و درآمدی شفاف داشت با پرداخت تمام و کمال مالیات مجازات شود و هرکس راه اقتصاد غیررسمی را پیش می گرفت «سپر مالیاتی» داشته باشد و دولت اهرمی مهم برای هدایت اقتصاد را نیز از دست بدهد.

به نظر می آید عبرت آموزی از این مسیر معیوب و بازگشت و تکیه به درآمدهای مالیاتی یکی از شاه کلیدهای مهار غول چراغ باشد و همچنان که در ابرپروژه های وزیر محترم اقتصادی و امور دارایی در ابتدای سال 94 و در شرایط تحریم تعریف شده بود باید همچنان نیز در اولویت های اقتصادی باقی بماند تا از این مسیر دولت هشیار بماند که درآمد «کسب و کار»ها چه میزان برایش مهم است و نسبت به «محیط کسب و کار» و دیگر ابرپروژه هایی که در این حوزه تعریف شده است، احساس تعهد و مسؤولیت و انگیزه کند به ویژه اگر براساس پایداری چنین درآمدی دست به استقراض و فراهم کردن سرمایۀ لازم و ضروری برای توسعه بزند. موضوعی که تا اندازه ای ما را با ابرپروژۀ وزارت اقتصاد و دارایی درخصوص نظام تأمین مالی یعنی «متوازن سازی و روزآمدسازی نظام تأمین مالی کشور» مربوط می کند.

یک آسیب دیگر درآمدهای نفتی نیز این بود که بی هیچ زحمتی پول ملی ما دربرابر پول سایر کشورها قدر پیدا کرد و سبب شد به جای آن که کشورمان کارخانۀ مولدی برای تولید باشد، فروشگاه مصرف تولیدات سایر کشورها شود. نمی خواهم فریاد خودکفایی سردهم یا مصرف کالای خارجی را خیانت قلمداد کنم و تجارت را به جای بده-بستان، بستان و بستان تعریف کنم. اما نمی توان انکار کردکه این آسیب باعث شد شایستۀ مصرف کالاهایی شویم که واقعاً امکان آن وجود داشت که برای مصرفش به شکل دیگری برنامه ریزی کنیم و نگاهمان را از این واردات مخرب به یک بازرگانی سالم و متوازن بچرخانیم. در این جا نیز البته جدای از موضوع محیط کسب و کار که کلید رقابت پذیر ماندن بنگاه های ایرانی است سیاست گذاران پروژه ای دیگر تعریف کرده اند: «توسعه و تسهیل تجارت فرامرزی با ایجاد پنجره واحد تجاری».

شاید یکی از راه هایی که می شود دریافت پول نفت باید کجا هزینه شود این باشد که بنشینیم و فهرستی از آرزوهایمان هنگام خوردن کفگیر درآمد نفتی به ته دیگ را فهرست کنیم و حالا که مجدداً راه دستیابی به این درآمدها تسهیل شده این روزگار را و فهرست «ای کاش »های دورۀ رونق درآمد نفتی را به فراموشی نسپاریم.جمع بندی این که باید چه کرد و چه طور غول را مهار و رام منافع و اهداف کشور نمود البته از عهدۀ یک فرد خارج و قطعاً از حوزۀ دانش نگارنده بیرون است. در این حوزه اساتید آگاه و توانمندی اظهار نظر نموده اند که قطعاً مسموع واقع شدن توصیه هایشان بسیار مهم خواهد بود. آن چه به ذهن نگارنده می آید این است که چنانچه گفتگوها حول افکار دولتمردان و تیم اقتصادی دولت شکل بگیرند و تلاش شود تا با این افکار ارتباط برقرار شود می تواند مسیر حصول نتیجه را تسهیل کند به ویژه که تا امروز با تیمی اقتصادی که تا این حد بتوان به شنوا بودنشان اعتمادکرد روبرو نبوده ایم. امید که با رفع تحریم ها هوای بازی با چراغ به سرشان نزند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir