بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 تير 1394      10:43

نرخ تورم روستایی تغییر نکرد

مرکز آمار ایران نرخ تورم روستایی در خردادماه سال ۹۴ را ۱۳.۱ درصد اعلام کرد که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت تغییری نداشته است.

اقتصاد ایرانی: مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در خردادماه سال ۱۳۹۴ را اعلام کرد.

به گزارش مهر، شاخص کل (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در خردادماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۲۲.۴ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۳.۷ درصد است که نسبت به مدت مشابه در ماه قبل (۱۳.۳درصد) افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم روستایی) در دوازده ماه منتهی به خردادماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ (۱۳.۱درصد) تغییر نیافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۴۴.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۴۱.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۲ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۹.۷ درصد است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۳ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۴ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ (۸.۷ درصد) افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در خردادماه ۹۴ به رقم ۲۰۷.۸ رسید که ۱.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲.۵ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به خردادماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۶.۳ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۴(۱۶.۹درصد) کاهش یافته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir