بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 7 ارديبهشت 1394      9:41

حرکت تورم به سمت هسته مرکزی

اقتصاد ایرانی: بر اساس آمارهای بانک مرکزی طی یک سال گذشته کاهش نرخ تورم ادامه دار بوده و در پایان سال گذشته به ۱۵.۶ درصد رسیده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در این شرایط تحلیل کمی و کیفی تورم در اقتصاد ایران از سال ۸۸ تا ۹۳ که از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام گرفته، نشان می دهد در این سال ها بیشتر تحت تاثیر عوامل موقتی و زودگذر قرار گرفته و به بیان اقتصادی جزء موقتی (پوسته) تورم تحت تاثیر قرار گرفته است و در نتیجه با تخلیه شدن آثار این شوک ها در تورم به طور طبیعی روند تورم رو به کاهش نهاده است. همچنین با از بین رفتن اثر شوک های اقتصادی نرخ تورم در حال نزدیک شدن به هسته خود است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نوسان نرخ تورم در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ را تحلیل و بررسی کرد. بررسی کمی تورم طی سال های اخیر نشان می دهد کشورمان در این سال ها همواره جزو کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان بوده است. با وجود این، بررسی کیفیت تورم در این دوره نشان داد که تورم با وجود نرخ بالا دارای ویژگی های خاصی نیز بوده است. برای مثال تاثیرپذیری نرخ تورم کالاها و خدمات از شوک های تورمی وارد شده به اقتصاد یکسان نبوده است. همچنین نرخ تورم کالاها به نسبت بسیار بیشتری از نرخ تورم خدمات تحت تاثیر شوک های تورمی قرار گرفته است که می توان آن را به کارآیی کمتر بازار کالاها در کشور و ارائه برخی خدمات توسط دولت نسبت داد.  همچنین در این دوره نرخ تورم اقلام خوراکی از اقلام غیرخوراکی بسیار بیشتر بوده است که با در نظر گرفتن این واقعیت که سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی دهک های پایین تر بیشتر است می توان چنین تحلیل کرد که زیان رفاهی این تورم برای دهک های پایین تر درآمدی بیشتر بوده است. مقایسه نرخ تورم روستایی و شهری در این دوره نیز بیانگر بالاتر بودن نرخ تورم روستایی از شهری در اکثر این دوره است ضمن اینکه تاثیرپذیری نرخ تورم روستایی از اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانه ها بسیار بیشتر از خانوارهای شهری بوده است. بررسی نرخ تورم استان های کشور نیز در این دوره نشان می دهد تورم دارای توزیع یکسانی نبوده است و به نظر می رسد موقعیت جغرافیایی استان ها در این زمینه بی تاثیر نبوده است. در این دوره تهران و استان های ساحلی دارای پایین ترین نرخ تورم و استان های مرزی دارای بالاترین نرخ تورم بوده اند. این موضوع را می توان به ضعف نظام توزیع کشور و همچنین سهم بالاتر خدمات در سبد مصرفی استان تهران و استان های ساحلی نسبت داد. نتایج به دست آمده از پژوهش مرکز پژوهش ها در رابطه با علل تورم نشان می دهد تاثیر شوک های قیمتی اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه ها و افزایش نرخ ارز ناشی از تحریم بر افزایش نرخ تورم کاملا محسوس است. در این میان نباید تاثیرات سایر عوامل نظیر بی انضباطی پولی، رشد نقدینگی ناشی از اجرای مسکن مهر و تورم مواد خوراکی جهانی را در تشدید اثر شوک ها نادیده گرفت. با ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان و تخلیه تدریجی آثار شوک های قبلی پس از روی کارآمدن دولت جدید، نرخ تورم با کاهش تدریجی مواجه شد. پژوهش مذکور نشان می دهد نقش مدیریت نقدینگی را شاید بتوان حداکثر در راستای ثبات اقتصاد کلان ارزیابی کرد و نمی توان آن را عامل اصلی کاهش نرخ تورم به حساب آورد، زیرا از یک طرف رشد نقدینگی در این دوره اختلاف معناداری نسبت به سال های قبل نداشته است و از طرف دیگر پس از اعمال شوک های موقتی انتظار تداوم نرخ بالای غیرمنطقی و روند نزولی این نرخ مورد انتظار است. در حقیقت تورم در این سال ها بیشتر تحت تاثیر عوامل موقتی و زودگذر قرار گرفته و به بیان اقتصادی جزء موقتی (پوسته) تورم تحت تاثیر قرار گرفته است و در نتیجه با تخلیه شدن آثار این شوک ها در تورم به طور طبیعی روند تورم رو به کاهش نهاده است. این در حالی است که عوامل اصلی و بنیادی ایجاد کننده تورم بلندمدت در کشور مثل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله رشد شدید نقدینگی و عدم انضباط پولی دولت ها همچنان پابرجا بوده که در بیان اقتصادی این بخش از تورم را هسته تورم می نامند و به نظر می رسد با از بین رفتن اثر شوک ها نرخ تورم به هسته خود در حال نزدیک شدن است. این هسته اصولا متاثر از ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد است که حل آن به اصلاحات بنیادی و برنامه ریزی دقیق مستمر محتاج است.این پژوهش در حالی منتشر شده است که دنیای اقتصاد در گزارش هایی از نزدیک شدن تورم به هسته خود و فاصله گرفتن از روند زودگذر خبر داده بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir