بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 17 اسفند 1393      12:43

رشد اقتصادی باید با عدالت اجتماعی قرین باشد

وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی اعتقاد دارد که «رشد اقتصادی همواره باید با عدالت اجتماعی قرین باشد و به اندازه‌ای که رشد اقتصادی داریم، متناسب با آن عدالت اجتماعی را به پیش ببریم.»

اقتصاد ایرانی: پرداخت یارانه های نقدی و حتی سیاست هایی که در ظرف ۸ سال گذشته اتفاق افتاد، نشان می دهد که ضریب جینی ما که در اول انقلاب ۵۲.۰ بوده، در بعد از انقلاب به ۴۰.۰، ۴۱.۰ و ۴۲.۰ رسیده است. یعنی در واقع برابری در جامعه بهبود پیدا کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، در این خصوص، محمدحسین شریف زادگان با ذکر این نکته اظهار داشت: «در سال های گذشته با پرداخت یارانه ها و سیاست های نادرست اقتصادی ضریب جینی به ۳۶.۰ رسیده است. یعنی در واقع برابری بیشتری ایجاد شده است. اما به چه قیمتی؟ قیمت آن این است که فقر افزایش پیدا کرده است و ما فقر را عادلانه توزیع کرده ایم.»

وزیر اسبق رفاه با بیان این که این پیامد و دستاورد خوبی نیست، تصریح کرد: «آمارها نشان می دهد که فقر در شهرها که ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۴ بود، در سال ۱۳۹۱ به ۳۳ درصد و در روستاها به ۴۰.۱ درصد رسیده است.»

شریف زادگان عنوان کرد: «در مقابل این، در سال های گذشته رشد اقتصادی هم منفی شده است. یعنی رشد اقتصادی ۵.۶ درصد سال ۱۳۸۴ به تدریج کم شده و از سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی به طور متناوب چند سال منفی شده است.»

وی تاکید کرد: «مجموعه این آمارها و اطلاعات نشان می دهد که فعالیت های اقتصادی مان به شکلی بوده که رشد اقتصادی کم و منفی شده و همچنین فقر اضافه شده و نابرابری کم شده است.»

وزیر سابق راه و تامین اجتماعی متذکر شد: «ما در واقع به نفع نابرابری، رشد اقتصادی را کم کردیم و فقر را افزایش دادیم و این سیاست تضمین کننده رشد و توسعه آینده کشور نیست.»

شریف زادگان خاطرنشان کرد: «رشد اقتصادی همواره باید با عدالت اجتماعی قرین باشد و به اندازه ای که رشد اقتصادی داریم، متناسب با آن عدالت اجتماعی را به پیش ببریم.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir