بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 بهمن 1393      10:16

اقتصاد مقاومتی؛ افق روشن چشم انداز اقتصاد ایران

اقتصاد ایرانی: مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار نظام اسلامی و در راستای تمشیت امور سال جاری را به نام " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی " نامگذاری نمودند. رهبری جامعه با عنایت به تحلیل شرایط موجود و بررسی کارشناسانه و واکاوانه آسیب ها و نقاط قوت در طراحی مدبرانه و هوشمندانه به ترسیم اهداف و برنامه ها می پردازند.
به گزارش تفاهم، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف؛ جهاد اقتصادی، حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی این ها نام هایی هستند که رهبر معظم انقلاب برای سالهای اخیر برگزیده اند و مسئولان و مردم را به برنامه ریزی و اقدام در مسیر تحقق آن فراخوانده اند. در پیام نوروزی ؛رهبری خطاب به ملت ایران سال ۹۳ را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری و تاکید کردند آنچه در این سال جدید پیش رو داریم عبارتست از اقتصادی که به کمک مسئولان و مردم شکوفایی پیدا کند و فرهنگی که با همت مسئولان و مردم بتواند سمت و سوی حرکت بزرگ کشور ما و ملت ما را معین کند. این در حالی بود که معظم له قبل از آن موضوع «اقتصاد مقاومتی»، ارکان، اهداف، راهکارها و چشم انداز آن را تبیین نمودند.باتوجه به ماهیت فرهنگ و اقتصاد که پرداختن به آن از حوصله این نوشتار خارج است باید اذعان کرد که دستیابی به شکوفایی تمدن تنها از طریق پویایی فرهنگ منطبق بر ارزشها و معیارهای جامعه میسر است و در این مسیر اقتصاد به عنوان ابزاری موثر نقش آفرینی می کند.هم در آموزه های دینی و هم در فرمایشات رهبری ارجح بودن اقتصاد فرهنگی بر فرهنگ اقتصادی هویداست که در فرازهای مختلف بیانات ایشان این موضوع متبلور است تا جایی که در بخشی از سخنان رهبری به این فراز می رسیم که "فرهنگ از اقتصاد هم مهم تر است همچون تنفس است برای بدن."اقتصاد فرهنگی مبتنی بر تحقق پیشرفت، اشتغال،توسعه ؛ رشد، بهره وری و ... و امتزاج آن با مبانی اخلاقی؛ فرهنگی و ارزشی جامعه است. ملحوظ کردن مقوله های فرهنگی در ساختارهای اقتصادی بمنزله درونی و باورمند شدن این امر برای آحاد جامعه است که همه عملکردهای اقتصادی در راستای زندگی و معاش بهتر بر مبنای نیازهای فرهنگی و الگوهای مقبول در جامعه می باشد.رهیافت چنین دیدگاهی دست یافتن به مهندسی فرهنگی است. وفق این تلقی دیگر خاستگاه فرهنگ اقتصاد تنها بر مفاهیمی نظیر سود محوری؛ سرمایه سالاری و منفعت طلبی استوار نیست و کیفیت و نوع فرهنگ حاکم بر اقتصاد است که تعیین کننده می باشد.عناوینی که در سال های اخیر مقام معظم رهبری از آن یاد کرده اند مبین این واقعیت و ضرورت است که متناسب با شرایط مختلف بایستی استراتژی اقتصادی را تعیین کرد.
بر همین مبنا بنگاه های اقتصادی باید از همه ابزارها و ظرفیتهای خود در راستای نیل به اهداف مترتب بر بیانات مقام معظم رهبری استفاده کنند.همکاری و مساعدت در احداث و تجهیز مدارس؛ حمایت از فعالیت تشکل های علمی و سازمانهای مردم نهاد در ابعاد مختلف زیست محیطی ؛ فرهنگی و اجتماعی و کمک به مجامع علمی و فرهنگی در زمره اهم مواردی است که بنگاه های اقتصادی با پیشگامی در آنها می توانند بستر ساز توسعه فرهنگی و اقتصادی شوند.از آنجایی که کار آمدی فرهنگ ناشی از پیوند موثر و تعیین کننده نظام فرهنگی با دیگر نظامات جامعه اعم ازابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است مشارکت بنگاه های اقتصادی در این زمینه با رعایت ایفای وظایف ذاتی مفید به فایده خواهد بود.متولیان بنگاه های اقتصادی با اجتناب از نگاه تک بعدی به اقتصاد و فرهنگ برای تقویت تعامل اقتصاد و فرهنگ تلاش کنند و این امر ترجمان راز همنشینی اقتصاد و فرهنگ در کلام رهبری در سال جاری است و آنچه مسلم است همه این اقدامات در نهایت منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان راه رسیدن به اقتصادی شکوفا و خودکفا در کشور خواهد بود .


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir