بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 6 بهمن 1393      12:9

وزارت دارایی متولی تنظیم بودجه

اقتصاد ایرانی: در آلمان وزارت فدرال همکاری اقتصادی و توسعه بسته بودجه مختص به خود را برای کمک به کشورهای دیگر دارد که بخشی از بودجه فدرال را شکل می دهد و اقلام هزینه را برای سال جاری تعریف می کند. برای افزایش پیش بینی پذیری، برخی از اقلام این بودجه حداقل حجم مخارج را برای دو تا پنج سال آتی درنظر می گیرد. جزئیات همکاری دوجانبه با منطقه ها و بخش ها به طور محرمانه به پارلمان ارائه می شود، اما منتشر نمی شود. فرآیند نوشتن بودجه کمک به سایر کشورها در اواخر فوریه/ اوایل مارس آغاز می شود و کابینه درباره سقف کل بودجه فدرال و هر بسته براساس پیش بینی های وزارت دارایی از درآمدهای مالیاتی تصمیم می گیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، براین مبنا وزارتخانه ها بودجه داخلی خود را تعریف می کنند. پس از مذاکرات در کابینه و نخستین قرائت بودجه در جلسه عمومی در ماه سپتامبر، پیش نویس آن در کمیته های مربوطه  و در این مورد در کمیته همکاری اقتصادی و توسعه پارلمان AWZ، به بحث گذاشته می شود. همه احزاب حق دارند اصلاحاتی را در این کمیته پیشنهاد کنند و این پیشنهادها به رای گذاشته می شود. این اصلاحات توصیه های غیرالزام آوری هستند که متعاقبا به کمیته بودجه ارسال می شوند. کمیته بودجه نسخه نهایی بودجه را تایید می کند و سرانجام در جلسه عمومی در ماه نوامبر این نسخه به رای گذاشته می شود. اما بودجه کمک به کشورهای دیگر تنها بخشی از بودجه کل کشور است. فرآیند بودجه نویسی برای کل کشور آلمان به شرح زیر است.

آماده سازی پیش نویس بودجه کل کشور
کار دولت برای آماده کردن بودجه برای یک سال مالی مشخص معمولا بیش از یک سال قبل آغاز می شود. شروع کار بخشنامه هایی است که توسط وزارت دارایی فدرال در اواخر دسامبر یا اوایل ژانویه توزیع و به بالاترین مقامات فدرال داده می شود. ویژگی های اصلی این بخشنامه ها عبارتند است:

ارزیابی کلی از وضعیت بودجه
درخواست از بالاترین مقامات فدرال برای ارسال هزینه هایشان تا یک تاریخ معین، که معمولا در اوایل مارس است
دستورالعمل هایی برای درآمد بودجه و مخارج و برای مدیریت موضوعاتی مربوط به کارمندان (برای مثال این دستورالعمل ها شامل سقف مخارج کلی یا مخارج خاص، اصول حاکم بر مالکیت و نگهداری از خودروهای دولتی یا مبله و تجهیز کردن ساختمان های دولتی است).

آماده سازی هزینه ها
مقامات ارشد فدرال به نوبه خود از ادارات فرعی خود می خواهند هزینه هایشان را اعلام کنند. هر اداره نیازهای هزینه ای خود را به مقام بالاتر ارجاع می دهد. زمانی که نیازهای مختلف هماهنگ شد، بالاترین مقام فدرال مسوول ارسال بودجه پیشنهادی وزارتخانه به وزارت دارایی فدرال است. مامور بودجه هر اداره مسوول تهیه فهرست هزینه ها است.

به روز رسانی برنامه مالی توسط وزارت دارایی فدرال
در آغاز سال و پیش از عرضه هزینه ها توسط بالاترین مقامات فدرال، درآمدها و مخارج در برنامه مالی جاری توسط وزارت دارایی فدرال مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرد تا معیاری برای برنامه مالی آتی و مذاکرات بودجه ای متعاقب آن به دست بیاید

بررسی هزینه ها
وزارت دارایی فدرال هزینه های ارسال شده توسط بالاترین مقامات فدرال را بررسی می کند. برای این کار، وزارت دارایی فدرال اطمینان حاصل می کند که کل مخارج از تخمین درآمدها بیشتر نیست، ازجمله اینکه استقراض خالص با توجه به نیازهای کل اقتصاد، درمحدوده مجاز است. درمورد درآمدهای حاصل از مالیات، وزارت دارایی فدرال مبنای بررسی خود را برآورد گروه مستقلی موسوم به «گروه تحقیق در مورد برآورد درآمد مالیاتی» قرار می دهد. در این گروه نمایندگان وزارت دارایی فدرال به عنوان هماهنگ کننده مرکزی، نمایندگان وزارت اقتصاد، وزرای دارایی ایالت های آلمان، نمایندگان اتحادیه انجمن های مرکزی مقامات محلی، نمایندگان دویچه بانک، نمایندگان دفتر آمار فدرال، نمایندگان شورای کارشناسان اقتصادی آلمان و موسسه های عمده تحقیقات اقتصادی حضور دارند.  وزارت دارایی فدرال همچنین باید توصیه های شورای برنامه ریزی مالی را نیز درنظر بگیرد. وظیفه این شورا هماهنگ کردن برنامه های مالی فدرال، ایالت ها و شهرداری ها است.
 

مذاکرات بودجه
وزارت دارایی فدرال موظف نیست بودجه پیشنهادی ارسال شده توسط بالاترین مقامات فدرال را بپذیرد. این وزارتخانه این بودجه را«پس از مشورت با آژانس های مربوطه» اصلاح می کند. این اقدام از طریق چارچوب مذاکرات بودجه در سطح مختلف انجام می شود یعنی سطح بخش ها، سطح ادارات کل و سطح وزارتخانه ها. در مدت این مذاکرات، تلاش براین است که مسائل مورد مناقشه از سطوح پایین به سطوح بالا حل و فصل شود، درصورتی که مواردی حتی در سطح وزارتخانه ها حل نشده باقی بماند، دولت فدرال باید درباره آن تصمیم گیری کند.
 
برای آماده سازی مذاکرات بودجه، رئیس اداره کل بودجه در وزارت دارایی فدرال دستورالعمل های مذاکرات را به بخش های تخصصی اداره بودجه ارائه می کند و روسای آن بخش ها نشان می دهد مذاکرات باید چگونه انجام شوند. همزمان، از هر بخش خواسته می شود پیش نویسی از بحث ها با ادارات کل را ارسال کنند.

مشارکت دادگاه حسابرسی فدرال
کارشناسان دادگاه حسابرسی فدرال در فرآیند آماده سازی بودجه مشارکت می کنند. این دادگاه همچنین هزینه های بالاترین مقامات فدرال را دریافت می کند، بنابراین درباره آنها اظهار نظر می کند. نمایندگان دادگاه حسابرسی فدرال در سطح بخش ها در مذاکرات بودجه شرکت می کنند و نقش مشاور دارند، اما در مذاکرات بودجه در سطوح بالاتر شرکت ندارند. در سطوح بالاتر تصمیمات براساس ملاحظات سیاسی اتخاذ می شود.

تنظیم پیش نویس بودجه توسط وزارت دارایی فدرال و پذیرش آن توسط دولت فدرال
وزارت دارایی فدرال براساس هزینه های ارسالی توسط بالاترین مقامات فدرال پیش نویس بودجه را تنظیم می کند. سپس این پیش نویس به آژانس صدراعظمی فدرال آلمان برای ارسال به کابینه ارجاع داده می شود. دولت فدرال پیش نویس بودجه را در اوایل ژوئیه می پذیرد، بنابراین بودجه پیش از آغاز سال جدید می تواند به صورت قانون دربیاید. سپس بودجه برای تصویب به پارلمان ارسال می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir