بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 دى 1393      11:16

بنای رشد بر چهار ستون

اقتصاد ایرانی: نشست تخصصی رشد اقتصادی و چرخه های تجاری در اولین همایش اقتصاد ایران به بررسی «روند رشد اقتصادی در سال های گذشته»، «چالش های اصلی رکود تورمی و رشد بلند مدت» و «راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود و رشد پایدار» پرداخت. در جمع بندی نشست مذکور، حسن درگاهی، درخصوص روند رشد پایدار ۴ ستون را برای رشد پایدار ترسیم کرد. این اقتصاددان «سیاست های اقتصادی در جهت ثبات سازی محیط کسب و کار و بازارهای مالی» را به عنوان ستون اول رشد پایدار دانست. او دسته دوم را «اصلاح سیاست های تجهیز منابع مالی به منظور افزایش سرمایه گذاری» بیان کرد. استاد دانشگاه شهید بهشتی در توضیح دسته سوم سیاست های رشد پایدار گفت: «اصلاحات سیاستی این گروه شامل سیاست های افزایش بهره وری بنگاه ها در سطح خرد است.» به باور او، در این رابطه بهبود شرایط محیط کسب و کار به منظور کاهش هزینه های مبادلاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد می تواند تعیین کننده باشد. درگاهی در پایان نیز «اصلاحات سیاستی، شامل ساماندهی یارانه ها و سیاست های حمایتی دولت در چارچوب نظام تامین اجتماعی» را به عنوان دسته چهارم سیاست های رشد پایدار معرفی کرد. اولین کنفرانس اقتصاد ایران در روزهای ۱۴ و ۱۵ دی ماه در ۹ نشست تخصصی برگزار شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، حسن درگاهی در جمع بندی نشست رشد اقتصادی و چرخه های تجاری کنفرانس اقتصاد ایران، چهار ستون برای رشد اقتصادی پایدار معرفی کرد. این اقتصاددان «سیاست های اقتصاد کلان به منظور ثبات سازی و پیش بینی پذیری محیط فضای کسب وکار، بازار های مالی و منابع سرمایه گذاری و ایجاد زمینه برای تجهیز منابع سرمایه گذاری در جهت اشتغال» را دسته اول سیاست های رشد پایدار معرفی کرد. به گفته او، دسته دوم «اصلاحات سیاستی در راستای تجهیز منابع مالی ارزی و ریالی به منظور افزایش سرمایه گذاری در چارچوب اصلاح رابطه بین بخش های مالی و حقیقی کشور» خواهد بود. استاد دانشگاه شهید بهشتی در توضیح دسته سوم سیاست های رشد پایدار گفت: «اصلاحات سیاستی این گروه شامل سیاست های افزایش بهره وری بنگاه ها در سطح خرد است.» به باور او، در این رابطه بهبود شرایط محیط کسب وکار به منظور کاهش هزینه های مبادلاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد می تواند تعیین کننده باشد. درگاهی در پایان نیز «اصلاحات سیاستی، شامل ساماندهی یارانه ها و سیاست های حمایتی دولت در چارچوب نظام تامین اجتماعی» را به عنوان دسته چهارم سیاست های رشد پایدار معرفی کرد.
راهکارهای رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا باید براساس واقعیات و چالش های پیش روی اقتصاد کلان ایران تبیین شود و به اجرا درآید. رشد اقتصادی پایدار نیازمند مجموعه ای از زیرساخت های اجتماعی است که اراده سیاسی و عزم ملی برای تحقق آن الزامی است. توسعه اقتصادی مهم ترین منبع قدرت سیاسی است و باید در اولویت قرار گیرد. اقتصاد ایران با پدیده جدی بحران بهره وری روبه رو است. در چنین شرایطی حتی تزریق مجدد درآمدهای نفتی و افزایش سرمایه، نه منجر به رشد بالای بلندمدت می شود و نه اشتغال مولد ایجاد می کند. برای فائق آمدن بر مشکلات درهم تنیده و کلاف سر در گم اقتصاد ایران، مدیریت اقتصاد نیازمند رویکردهای علمی به دور از هر گونه سیاست زدگی است.

۱-  واقعیات رشد اقتصادی ایران
براساس داده های تولید ناخالص داخلی، میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در دوره ۵۵-۱۳۳۹ معادل ۶/۱۰ درصد، در دوره سال های انقلاب و جنگ تحمیلی (۶۷-۱۳۵۶) معادل ۴/۲- درصد و برای دو دهه ۷۰ و ۸۰ تا قبل از تشدید تحریم های نفتی و مالی سال ۹۱، معادل ۴/۳ درصد محاسبه می شود.
بررسی تحولات رشد اقتصادی ایران در دوره رونق نفتی دهه ۱۳۸۰ نشان می دهد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی نه تنها رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشد، بلکه اقتصاد ایران در این دوره، رشد پایین همراه با افزایش بیکاری و کاهش بهره وری را تجربه کرد.
با توجه به تعریف رکود اقتصادی، باید در عمق رکود اقتصادی ایران تامل بیشتری داشت. در ادبیات چرخه های تجاری ادواری که در آن تولید بالاتر از سطح تولید یکنواخت بلندمدت باشد، رونق، و ادوار پایین این روند رکود طبقه بندی می شود. چرخه رکودی دارای دو مرحله است: در مرحله اول تولید از روند خود کاهش یافته و در یک مسیر نزولی به نقطه حضیض می رسد. وضعیت اقتصاد ایران در دو سال گذشته با رشدهای منفی در چنین حالتی قرار داشت. در مرحله دوم تولید افزایشی می شود و به سمت مسیر بلندمدت خود حرکت می کند. در این حالت که اقتصاد در مرحله بهبود یا ترمیم است، تولید همچنان تا رسیدن به روند بلندمدت رکودی است؛ بنابراین آنچه در دو فصل اول سال جاری شاهد هستیم توقف مسیر نزولی تولید و تغییر جهت آن به سوی روند بلندمدت خود در مرحله بهبود است و تا زمان بازیافت کامل توانمندی اقتصادی، کشور همچنان در رکود خواهد بود. یک تمرین ساده نشان می دهد که با فرض رشدهای اقتصادی ۵/۲، ۵/۳، و ۴ درصدی برای سال های ۹۳ تا ۹۵ امید می رود که سطح تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۹۵ معادل سطح تولید سال ۹۰، یعنی سال قبل از تشدید تحریم ها شود. این در حالی است که زمان کاهش تولید همچون شرایط دو سال گذشته، به جهت انعطاف ناپذیری بازار نیروی کار ایران، میزان اشتغال متناسباً با کاهش تولید کاهش نیافته بلکه بهره وری نیروی کار کاهنده می شود؛ بنابراین انتظار می رود در دوره بهبود، اشتغال جدید ایجاد نشده، بلکه بهره وری افزایش یابد. مشاهده می شود که اقتصاد کشور در ادامه روندهای موجود مسیر سختی را باید پشت سر گذارد؛ مگر آنکه افق های جدیدی از تولید و سرمایه گذاری رخ نماید تا نه تنها دوره بهبود اقتصادی کوتاه تر شود و اقتصاد توان قبلی خود را بازیابد، بلکه فرصت ایجاد اشتغال جدید و کاهش واقعی نرخ بیکاری نیز فراهم آید.
نکته قابل توجه آن که مطابق داده های حساب های ملی سال ۹۱، رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به ترتیب معادل ۸/۶- و ۹/۰- درصد بوده و ارقام مشابه برای سال ۹۲ معادل ۹/۱- ، ۱/۱۱ و ۱- درصد گزارش شده است. اگر اثر تحریم به کل تولید ناخالص داخلی را از دو کانال بخش نفت و سایر بخش های تولیدی بدانیم مشاهده می شود که تحریم به طور عمده از کانال کاهش ارزش افزوده بخش نفت موثر بوده است.
تحلیل مصرف خانوار با تاکید بر شرایط رکود و رونق، در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ نشان دهنده کاهش در مصرف حقیقی کل و افزایش در نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی است. در بین انواع مصارف نیز ترکیب مصرف خانوار به نفع کالای بی دوام تغییر یافته است. به عبارت دیگر سهم کالای بی دوام افزایش یافته و سهم کالای کم دوام، بادوام و خدمات کاهش یافته است. می توان گفت که خانوار در دوره مورد بررسی به دلیل کاهش درآمد حقیقی و انتظاری، مصرف کالاهای با دوام را کاهش داده است. بخش بی دوام عمدتا کالاهای ضروری برای زندگی است بنابراین این افزایش سهم نشان دهنده کاهش رفاه خانوارها است.
شرایط بی سابقه تورم و رکود و بیکاری کنونی کشور برآیند عملکرد سیاست های داخلی و خارجی گذشته است، باید به علل مشکلات جاری وزن مناسب خود را بدهیم. طرح موضوعاتی چون بی تاثیری تحریم های نفتی و مالی در عملکرد دو ساله اقتصاد ایران صحیح نیست و برای رفع تحریم ها باید تلاش کرد. از سوی دیگر با رفع تحریم ها و سرازیر شدن مجدد درآمدهای نفتی در چارچوب ساختارها و سیاست های اقتصادی به جا مانده از مدیریت دهه گذشته، نباید انتظار کاهش تورم و خروج از رکود داشت. پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران ماهیت دائمی یافته که در آن چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی و سیاست های اقتصاد کلان نقش تعیین کننده داشته است. حتی پس از رفع تحریم ها نیز اگر سیاست های اقتصادی گذشته همچنان تداوم یابد، روند رکودی به صورت یک رشد اقتصادی پایین ادامه داشته و اقتصاد همیشه در معرض تهدید تورم های بالا خواهد بود.

۲- چالش اصلی رکود تورمی و رشد بلندمدت ایران: بحران بهره وری
اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله جدیدی از تحولات خود است که مشخصه آن استمرار رشد اقتصادی پایین است که اجرای تحریم های جدید نه به وجود آورنده آن بلکه تشدید کننده این روند به شمار می آید؛ به طوری که به جهت افت شدید بهره وری، حتی تزریق منابع نفتی بیشتر، چندان به بازدهی بخش تولید غیرنفتی منجر نمی شود. این مرحله از حیات اقتصادی کشور را می توان «بحران بهره وری» نامید که استمرار آن جز اتلاف منابع نتیجه ای نخواهد داشت زیرا در این شرایط منابع سرمایه ای چندان در فرآیندهای تولیدی مولد و اشتغال زا به کار گرفته نشده بلکه یا به صورت مصرف مستقیم آن در چارچوب سیاست های توزیعی و برنامه های اجتماعی بلندپروازانه از بین می رود یا در بازارهای مالی از هم گسیخته با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگری های بی حاصل می شود.
در شرایطی که نرخ رشد بهره وری بلندمدت فاصله معناداری از صفر ندارد، می توان انتظار داشت که نرخ رشد تولید در بلندمدت تنها توسط نرخ رشد موجودی سرمایه و نیروی کار تعیین شود. از آنجا که بازار کار نیز با مازاد عرضه روبه رو است بنابراین نقش موجودی سرمایه بسیار تعیین کننده است. در یک تمرین ساده براساس برآورد تولید بالقوه و پیش بینی رشد موجودی سرمایه تا سال ۱۳۹۹ (با فرض میانگین سالانه ۲ تا ۳ درصد)، می توان گفت که نرخ های رشد چند سال آینده با کاهش نسبت به دوره قبل روبه رو شده و حداکثر به ۳ درصد خواهد رسید. بنابراین به نظر می رسد که اعاده نرخ های رشد بالا با ادامه روند سیاست های گذشته امکان پذیر نیست.
بررسی حسابداری چرخه های تجاری ایران در تحلیل وضعیت رکود تورمی نیز بر نقش مهم بهره وری تاکید دارد. این تحلیل برای پی بردن به عوامل اصلی وقوع رکود تورمی اخیر ایران با استفاده از یک مدل کمی نوسانات اقتصادی، چهار نوع شکاف بهره وری، نیروی کار، سرمایه گذاری و مخارج دولت را به تفکیک در قالب یک مدل تعادل عمومی برای توضیح دوران رکود تورمی دهه ۱۳۹۰ ایران به کار می گیرد. این چهار شکاف به ترتیب اصطکاک های موجود در کارآیی، بازار کار و سرمایه گذاری و مخارج دولت را نمایندگی می کنند. نتایج نشان می دهد شکاف بهره وری علت اصلی نوسانات تولید و سرمایه گذاری است.

۳- راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود و تحقق رشد اقتصادی پایدار
عوامل تعیین کننده بهره وری که از آن در ادبیات اقتصاد رشد غالبا به عنوان مفهوم عام تکنولوژی یاد می شود، شامل مجموعه ای از زیرساخت های اجتماعی است که باید به طور یکپارچه به آن توجه شود. میزان بهره وری را می توان به چگونگی این عوامل به شرح زیر نسبت داد:
-
فرهنگ و مبانی ارزشی جامعه
- سطح کارآمدی دولت، توانمندی مدیریت بخش عمومی و چگونگی شاخص های اثربخشی سیاست های دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد
- توسعه یافتگی بخش خصوصی، کارکرد مکانیزم قیمت ها، درجه رقابت و انحصار بازارها 
- نقش نهادهای حقوقی و قانونی
- امنیت سیاسی و مشارکت های اجتماعی
- توسعه دانش و فناوری 
- توسعه کیفی آموزش
- تجارت خارجی و چگونگی تعامل با دنیای بیرون
- سیاست های اقتصاد کلان با ثبات
- توسعه یافتگی بازارهای مالی
- محیط کسب وکار 
در ادبیات وفور منابع، مساله استفاده از درآمدهای نفتی به نحوی که آسیب های اقتصادی را به حداقل و توسعه اقتصادی را به حداکثر برساند، به عنوان بزرگ ترین چالش کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت خام برشمرده است. در این ادبیات کاهش بهره وری ناشی از وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از منابع که با سوءمدیریت بسیار منجر به افزایش حجم دولت نیز می شود، از علل اصلی رشد متکی به وفور منابع طبیعی است. نکته مهم آنکه منابع طبیعی به خودی خود سبب عملکرد نامطلوب اقتصادی نمی شود بلکه عدم مدیریت صحیح منابع باعث می شود که درآمد سرشار ناشی از آن زمینه را برای وابستگی بیشتر بودجه دولت به درآمد نفت، کاهش قدرت رقابت پذیری اقتصاد، وابستگی بیشتر به واردات، کاهش بهره وری نیروی کار و سرمایه، عدم ارتقای سطح کیفی آموزش، افزایش فساد، نابرابری و ضعف زیرساخت ها و نهادها و توزیع نابرابر درآمد فراهم کند.
خروج غیرتورمی از رکود و تحقق رشد پایدار اقتصاد ایران در چارچوب سیاست های سمت عرضه و با هدف ارتقای بهره وری، نیازمند چهار دسته اصلاحات مهم سیاست گذاری است:
دسته اول: شامل سیاست های اقتصاد کلان به منظور ثبات سازی و پیش بینی پذیری محیط فضای کسب وکار، بازار های مالی و در نهایت ایجاد زمینه برای تجهیز منابع سرمایه گذاری برای فعالیت های مولد اشتغال زا است. در این رابطه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-
بازنگری و ایجاد الزامات یک چارچوب سیاست پولی معطوف به کاهش تورم 
- ایجاد انضباط مالی در راستای پایدارسازی بودجه دولت و خانوارها، همچنین ساماندهی پروژه های عمرانی دولت به منظور افزایش بهره وری سرمایه گذاری های بخش خصوصی
- طراحی قاعده سیاست گذاری ارزی با هدف ارتقای رقابت پذیری اقتصاد ملی
- بازنگری کارکرد صندوق توسعه ملی در راستای دو هدف پایدارسازی بودجه دولت و به کارگیری منابع برای توسعه سرمایه گذاری در بخش های قابل مبادله، با تاکید بر اهداف سیاست های پولی و مالی و ارزی کشور.
دسته دوم: اصلاحات سیاستی در راستای تجهیز منابع مالی ارزی و ریالی به منظور افزایش سرمایه گذاری در چارچوب اصلاح رابطه بین بخش های مالی و حقیقی کشور است که در این رابطه می توان به توسعه صادرات غیرنفتی، بازنگری تامین منابع مالی ازطریق اصلاح سیاست های بانکی و اعتباری، توسعه بازار سرمایه و همچنین مدیریت بدهی های دولت اشاره کرد. در جهت گیری کلی باید تامین منابع مالی بنگاه های بزرگ از بازار سرمایه باشد. در این صورت منابع نظام بانکی می تواند برای تامین سرمایه در گردش کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط تخصیص یابد؛ بنابراین تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه، گسترش بازار اوراق بهادار دولتی، کمک به تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق اوراق بهادار و تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن کلیه نیازهای سرمایه گذاران و شرکت های سرمایه پذیر باید در اولویت باشد.
دسته سوم: اصلاحات سیاستی شامل سیاست های افزایش بهره وری بنگاه ها در سطح خرد است. در این رابطه بهبود شرایط محیط کسب وکار به منظور کاهش هزینه های مبادلاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد می تواند تعیین کننده باشد.
بهبود فضای کسب وکار.
اصلاح ساختار بازارها به منظور افزایش رقابت و توسعه بخش خصوصی و کاهش انحصار.
ارتقای فناوری (تولید، انتقال، جذب و اشاعه دانش فنی).
توسعه کیفی آموزش و توجه به اهمیت سرمایه انسانی در فرآیند رشد.
توانمندسازی بنگاه های بزرگ و متوسط به منظور بهره جستن از صرفه مقیاس و سازماندهی فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط در ارتباط با بنگاه های بزرگ در درون صنعت.
توسعه صادرات گرایی و دسترسی به بازارهای جدید.
پیشرفته کردن عملیات داخلی بنگاه ها.
توسعه شیوه های تامین مالی جدید.
دسته چهارم: اصلاحات سیاستی، شامل سامان دهی یارانه ها و سیاست های حمایتی دولت در چارچوب نظام تامین اجتماعی است. بخش مهمی از کاهش مصرف و در نتیجه کاهش رفاه خانوارها در رکود بعد از سال ۱۳۹۰ در ایران، مربوط به کاهش مصرف گروه های کم درآمد است تا عدم تمایل به مصرف افراد پردرآمد. تحولات ترکیب مصرف نیز نشان از افزایش سهم مصرف کالاهای بی دوام و عدم اطمینان خانوار نسبت به آینده است. بنابراین استقرار سیاست های حمایتی ازطریق نظام تامین اجتماعی تنها برای افراد بیکار و اقشار کم درآمد، همچنین تلاش برای کاهش قید کوتاه مدت نقدینگی خانوارهای مورد هدف در شرایط رکودی، هم از نظر رفاهی و هم تحریک تقاضا موثرتر خواهد بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir