بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 دى 1391      15:54
فشار تورمی روی شانه مستضعفان ادامه دارد

هزینه زندگی دهک اول 40 برابر شده است

اقتصاد ایرانی: شاخص قیمت مصرف کننده، نمایی از میانگین قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز مصرف کننده ارائه می دهد بانک مرکزی سبدی از کالاها و خدمات رایج که خانوارها مصرف می کنند را در نظر می گیرد و بعد، قیمت متوسط آنها را به عدد شاخص منطبق می کند. مبنای مقایسه هم سال پایه است، یعنی وقتی گفته می شود شاخص سال 83 عدد 100 است، منظور این است که بانک مرکزی نسبتی عددی را در قیمت های سال 83 دخالت می دهد تا به عدد 100 برسد.
وقتی این نسبت در مورد قیمت های سال های بعدی اعمال شود، با فرض وجود تورم، عدد شاخص به مرور از 100 بزرگتر می شود و بنابراین با توجه به آن، می توان به شهود مناسبی در مورد تغییرات قیمتی در یک روند زمانی دست یافت. با توجه به این موضوع، می توان گفت در بازه ای هفت سال و هفت ماهه، از پایان سال 83 تا یک ماه پیش، قیمت های مصرفی در ایران تقریبا 3.8 برابر شده یا به عبارت دیگر، قیمت ها مجموعا 281 درصد رشد داشته است.
البته موضوع قابل تامل در مورد شاخص های قیمتی، این است که در چند وقت اخیر، رشد شاخص های اعلام شده رو به افزایش گذاشته است. رشد شاخص در یک ماهه آبان 4.5 درصد و در مهر 4.6 درصد بوده است. در همین بازه یک ماهه، نرخ تورم در ترکیه (که با تورم سالانه 7 درصد، در بین 223 کشور رتبه 191 را دارد) 0.38 درصد اعلام شد. یعنی رشد قیمت ها در ایران، بیش از 12 برابر رشد قیمت ها در ترکیه برای یک دوره مشابه بوده است. برآوردها نشان می‎دهد در صورتی که نرخ فعلی رشد ماهانه قیمت‎ها، به مدت یک سال تداوم داشته باشد، نرخ تورم سالانه کشور از 71 درصد خواهد گذشت.
تورم و قدرت خرید
اما در کنار روند تورم، قدرت خرید خانوار نیز اهمیت دارد. گرچه میانگین تورم رکوردهای جدیدی را تجربه می کند، اما این میانگین اثر یکسانی بر همه دهک های درآمدی جامعه ندارد. بررسی ها نشان می دهد گروه های کم درآمد از نرخ تورم تاثیر بیشتری می گیرند و این نرخ شدت بیشتری بر قدرت خرید آنان دارد. در این زمینه می توان با استفاده از داده های مرکز آمار برای دهه هشتاد (1389-1382) اثرات متفاوت تورم بر قدرت خرید دهک های مختلف درآمدی را ارزیابی کرد. میانگین نرخ تورم طی این دوره حدود 15درصد بوده است، در حالی که میانگین نرخ تورم به تفکیک دهک های درآمدی از دهک اول تا دهک دهم نزولی بوده و دهک اول با بالاترین نرخ تورم و دهک دهم با پایین رین نرخ تورم روبه رو بوده است. برای نمونه در حالی که میانگین نرخ تورم برای دهک اول حدود 8.16 درصد و دهک دوم 16 درصد بوده است، میانگین نرخ تورم برای دهک نهم 13.6 درصد و برای دهک دهم 12.25 درصد بوده است.
همچنین اطلاعات مرکز آمار نشان می دهد هزینه زندگی دهک اول درآمدی در این دوره حدود 40 درصد بیش از هزینه زندگی دهک دهم درآمدی افزایش یافته است. در مجموع شواهد واقعی مربوط به شاخص قیمت ها و نرخ تورم به تفکیک دهک های درآمدی در اقتصاد ایران بیانگر این امر است که خانوارهای دهک های پایین درآمدی با فشارهای تورمی بالاتری نسبت به خانوارهای دهک های بالای درآمدی مواجه بوده و هزینه های زندگی آنها با سرعت بیشتری طی زمان افزایش یافته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir