بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 25 فروردين 1393      12:18
مرکز آمار ایران اعلام کرد

ثبت نرخ بیکاری 10.4 درصدی برای سال 92

میانگین نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در سال گذشته 24 درصد بود که این نرخ برای مردان 20 و برای زنان 40.8 درصد است

مرکز آمار ایران میانگین نرخ بیکاری سال 1392 را 10.4 درصد اعلام کرد که این نرخ برای مردان 8.6 و برای زنان 19.8درصد است.

براساس نتایج آمارگیری نیروی کار سال 1392 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، نرخ بیکاری پاییز 10.3 درصد، تابستان 10.4 درصد، بهار10.6 درصد و زمستان سال گذشته معادل 10.5درصد بوده است.

میانگین نرخ بیکاری جوانان در سال گذشته 15تا 24 ساله 24 درصد بود که این نرخ برای مردان 20 و زنان 40.8درصد است.

متوسط نرخ مشارکت اقتصادی در سال 1392 معادل 37.6 درصد اعلام شده که این نرخ برای مردان 63 و برای زنان 12.4درصد است.

نرخ مشارکت اقتصادی برای مناطق شهری 36.9 و روستایی 39.7درصد گزارش شده است.

درنتایج طرح آمارگیری میانگین نرخ بیکاری مناطق شهری 11.8 درصد و روستایی هفت درصد اعلام ثبت است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: 44.4درصد از شاغلان مرد بیش از 49ساعت در هفته کار می کنند در حالیکه این میزان برای زنان شاغل 15.3درصد است. همچنین سهم شاغلان با بیش از 49 ساعت کار درمناطق شهری 41.3 و روستایی 37.4درصد است.

سهم اشتغال ناقص در کل کشور در سال 1392 معادل 8.9درصد و این نرخ برای مردان 9.7 و زنان 4.7درصد است.

بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد بخش خدمات با 47.4 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. همچنین بخش های صنعت با 34.3 درصد و کشاورزی با 18.3 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

براساس نتایج طرح آمارگیری ، استان لرستان با 17.1درصد دارای بالاترین و استان گلستان با 5.8درصد کمترین نرخ بیکاری را در میان استانهای کشور دارند.

همچنین 15 استان در سال 1392 نرخ بیکاری تک رقمی و 16 استان نرخ بیکاری دو رقمی را در کارنامه شان ثبت کرده اند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir