بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 17 فروردين 1393      12:59

حداقل هزینه بیمه 182هزارتومان شد

 

از ابتدای سال جاری، همزمان با افزایش حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از 487125 تومان به 608900 تومان، سهم بیمه کارگران نیز از 34 هزارتومان به 42 هزارتومان و سهم بیمه کارفرمایان نیز ...

 از 112 هزارتومان به 140هزارتومان افزایش یافت. ارقام یادشده برای گروه های شغلی با دریافتی های بالاتر از حداقل حقوق به مراتب بیشتر خواهد بود.

با مصوبه جدید شورای عالی کار و ابلاغ آن از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا از ابتدای سال جاری در واحدهای مشمول قانون کار، سهم بیمه کارگران و کارفرمایان نیز افزایش یافت.

طبق توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان در نشست پایان سال گذشته شورای عالی کار، حداقل دستمزد هر فرد مشمول قانون کار در سال جاری نباید از 608 هزار و 900 تومان در ماه کمتر باشد که البته ممکن است به رقم یادشده برخی اضافات دیگر مانند اضافه کاری و پاداش نیز تعلق گیرد و مجموع دریافتی کارگر بالاتر باشد.

در عین جال، طبق قانون موجود برای استفاده افراد مشمول قانون کار از مزایای بیمه تامین اجتماعی که این روزها به دلیل افت شدید پوشش حمایتی این بیمه از درمان افراد، تنها مزیت باقیمانده آن فقط بازنشستگی است؛ کارفرمایان باید به ازاء بیمه هر کارگر 23 درصد حداقل دستمزد (در مورد نیروهای تازه وارد به بنگاه و یا گروه هایی که از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برخوردار می شوند) و یا مجموع دریافتی افراد با مزایا (برای گروه های دارای سابقه، تخصص، مهارت و یا عناوینی که نهایتا دریافتی افراد را بالاتر از حداقل مزد قرار دهد)، را بدون در نظر گرفتن حق اولاد به عنوان حق بیمه ماهیانه بپردازند.

وضعیت پرداخت حق بیمه های جدید

همچنین 7 درصد نیز از سوی کارگر باید پرداخت شود که معمولا رقم آن از سوی کارفرمایان پس از کسر از حقوق کارگران به تامین اجتماعی پرداخت می شود. در مجموع 30 درصد حداقل حقوق و یا مجموع دریافتی افراد در هر ماه باید به عنوان حق بیمه پرداخت شود.

برای سال جاری، سهم بیمه کارفرمایان به ازاء هر کارگر 140 هزار و 47 تومان و سهم کارگران نیز 42 هزار و 623 تومان است. در مجموع حق بیمه یکنفر مشمول قانون کار که تنها حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به میزان 608 هزار و 900 تومان را در سال 93 دریافت کند، 182 هزار و 670 تومان خواهد بود که توسط کارفرما و کارگر باید پرداخت شود.

مقامات کارگری می گویند علاوه بر 30 درصد یادشده که 23 درصد آن سهم کارفرما و 7 درصد نیز سهم کارگر است، 3 درصد دیگر نیز به عنوان سهم دولت برای حمایت از صندوق بیمه بیکاری تعیین شده که در سال های گذشته پرداخت آن از سوی دولت به صندوق تامین اجتماعی با تاخیرها و یا نواقص فراوانی همراه بوده است.

سهم بیمه کارگران حداقل بگیر 42623 تومان شد

کارگران می گویند در نظر گرفتن سهم 3 درصدی برای دولت و 3 درصد نیز برای کارفرمایان جهت اختصاص منابعی از حق بیمه تولیدی به صندوق بیمه بیکاری، با هدف تقویت این صندوق برای حمایت از مشمولان بیمه بیکاری است که در حال حاضر تنها 3 درصد سهم کارفرمایان به صورت مرتب تامین و پرداخت می شود و دولت در این بخش عملکرد مناسبی نداشته است.

از سهم بیمه 7 درصدی کارگران که برای سال جاری 42 هزار و 623 تومان است، 4 درصد به عنوان ذخیره بازنشستگی و 3 درصد نیز برای بیمه بیکاری اختصاص می یابد. در صورتی که سهم 3 درصدی دولت برای پرداخت به بیمه بیکاری نیز به مجموع سهم کارگران و کارفرمایان افزوده شود، به ازاء هر کارگر مشمول قانون کار در سال جاری که فقط از حداقل دستمزد برخوردار باشد، باید 200 هزار و 937 تومان حق بیمه پرداخت کرد که 18 هزار و 267 تومان سهم دولت، 42 هزار و 623 تومان سهم کارگر و 140 هزار و 47 تومان نیز سهم کارفرما خواهد بود.

جدول تغییرات 4 ساله حق بیمه سهم کارگر و کارفرما

(ارقام به تومان)

سال حداقل دستمزد

سهم کارفرما

سهم کارگر

کل پرداختی

1390 330300 75969 23121 99090
1391 389700 89631 27279 116910
1392 487125 112038 34098 146136
1393 608900 140047 42623 182670

 در مواردی ممکن است افراد متناسب با میزان دریافتی ماهیانه خود حق بیمه نپردازند و کارفرمایان در ارسال لیست های نهایی به تامین اجتماعی، حقوق افراد را کمتر از میزان واقعی آن اعلام می کنند. هدف اصلی این کار این است که کارفرمایان رقم کمتری را بابت حق بیمه افراد به تامین اجتماعی بپردازند که البته در نوع خود تخلف و اجحاف در حق کارگر تلقی می شود.

برخی کارفرمایان می گویند در مواردی با توافق کارگران چنین روشی به کار گرفته می شود که علاوه بر کاهش سهم بیمه کارفرما، سهم خود کارگر نیز کاهش می یابد. همچنین در مورد کارگرانی که تصمیم به قطع همکاری با کارفرما در دوره کاری مشخصی را دارند نیز چنین روشی برای پرداخت ارقام کمتر بیمه به کار گرفته می شود. البته کم پرداختن حق بیمه در زمان بازنشستگی در حقوق افراد تاثیر منفی خواهد داشت.

به صورت کلی طبق فرمول محاسباتی برای تعیین سهم بیمه شاغلان مشمول قانون کار، در صورتی که افراد در هر ماه به هر دلیلی از قبیل سابقه کاری، تخصص، مهارت، پست مدیریتی و یا هر عنوان دیگری دریافتی های بالاتری از حداقل های مصوب شورای عالی کار داشته باشند، رقم حق بیمه سهم کارفرما و کارگر نیز بیشتر از 182 هزارتومان خواهد شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بر این اساس، اگر دریافتی کارگری در سال جاری 650 هزارتومان باشد، حق بیمه سهم وی 45 هزار و 500 تومان و سهم کارفرما نیز 149 هزار و 500 تومان خواهد بود. در جدول زیر سهم بیمه برخی گروه های حقوقی اعلام شده است.

سهم بیمه کارفرمایان با 3 درصد بیمه بیکاری 23 درصد و سهم کارگران نیز 7 درصد محاسبه شده است.

جدول سهم بیمه 10 گروه مزدی در سال 93

(ارقام به تومان)

حقوق دریافتی سهم بیمه کارفرما سهم بیمه کارگر کل پرداختی
650000 149500 45500 195000
700000 161000 49000 210000
750000 172500 52500 225000
800000 184000 56000 240000
850000 195500 59500 255000
900000 207000 63000 270000
950000 218500 66500 285000
1000000 230000 70000 300000
1050000 241500 73500 315000
1100000 253000 77000 330000

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir