بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : جمعه 15 فروردين 1393      19:36
مرکز آمار گزارش داد

کدام استان ها رکورددار نرخ بیکاری هستند؟

نرخ بیکاری در پاییز سال گذشته، 10.3 درصد اعلام شد که نشان از کاهش جزئی نسبت به بهار و تابستان همان سال دارد

مرکز آمار ایران گزارش جدیدی از وضعیت اشتغال در پاییز سال گذشته اعلام کرده است که نشان می دهد نرخ بیکاری در فصل سوم سال گذشته نسبت به دو فصل ابتدایی سال با کاهش همراه شده است. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در پاییز را 10.3 درصد اعلام کرده است. این شاخص در بین مردان 8.5 درصد و در بین زنان 20.3 درصد محاسبه شده است.پیش از این نرخ بیکاری تابستان سال گذشته، 10.4 درصد ذکر شده بود و این شاخص در بهار 92 نیز 10.6 درصد برآورد شده بود.

آمارها از پایز سال گذشته نشان می دهد که تعداد بیکاران در این فصل بیش از 2 میلیون و 401 هزارنفر بوده است. بالاترین نرخ بیکاری در دوره مورد بررسی مربوط به زنان گروه سنی 20 تا 24 سال با 46.8 درصد برآورد شده است. همچنین نتایج آن بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 11.7 درصد و در نقاط روستایی 6.9 درصد است. چنانچه جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر در نظر گرفته شود نرخ بیکاری همان جمعیت 10.3 درصد به دست می آید. مقایسه نرخ بیکاری در گروه های سنی نشان می دهد بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 20 تا 24 ساله با 25.8 درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می دهد، همین گروه سنی در بین مردان با 21.8 درصد و در بین زنان با 46.8 درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است. بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می دهد که این شاخص در پاییز 1392 نسبت به پاییز 1391، 0.8 درصد کاهش یافته است. این نرخ در نقاط شهری 0.8 درصد و در نقاط روستایی 1.1 درصد کاهش داشته است. همچنین در بین مردان 1.2 درصد کاهش و در بین زنان نیز 2.8 درصد افزایش یافته است.

 

سهم اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی

بررسی میزان اشتغال در بخش های عمده فعالیت نشان می دهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده اند به طوری که سهم شاغلان 10 ساله و بیشتر در بخش خدمات 48.0 درصد، در بخش صنعت 34.5 درصد و در بخش کشاورزی 17.5 درصد بوده است.

 

اشتغال ناقص

بر اساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز 8.3 درصد از جمعیت فعال اقتصادی 10 ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان 9.1 درصد و در بین زنان 3.9 درصد و همچنین در نقاط شهری 6.9 درصد و در نقاط روستایی 11.8 درصد بوده است. سهم اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، 9.2 درصد از شاغلان دارای اشتغال ناقص بوده اند. این نسبت در بین مردان 9.9 درصد و در بین زنان 4.9 درصد و همچنین در نقاط شهری 7.8 درصد و در نقاط روستایی 12.6 درصد بوده است.

 

لرستان رکورددار نرخ بیکاری

مرکز آمار ایران اعلام کرد: استان های گلستان و لرستان به ترتیب با چهار درصد و 18.9درصد دارای کمترین و بیشترین نرخ بیکاری در میان استانهای کشور در پاییز سال 1392 بودند.
براساس نتایج آمارگیری از نیروی کار برای پاییز 92 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، 18 استان کشور نرخ بیکاری دو رقمی و 13استان کشور نرخ بیکاری یک رقمی دارند.
استانهای کرمان و هرمزگان به ترتیب با 5.4 و 5.8 درصد بعد از استان گلستان دارای کمترین نرخ بیکاری هستند.
همچنین استانهای گیلان و کردستان به ترتیب با 16.4 درصد و 16.1 درصد پس از استان لرستان بیشترین نرخ بیکاری را در میان سایر استانهای کشور به خود تخصیص داده است.
بالا بودن میزان بیکاری زنان در ایران از جمله عوامل اثرگذار بر نرخ بیکاری کشور است. زنان ایران که در سالهای اخیر بسیاری از صندلی های دانشگاههای کشور را نصیب خود کرده اند، پس از پایان تحصیلات عالی بسختی جذب بازار کار می شوند به طوری که همواره نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر مردان است.نرخ بیکاری زنان در پاییز سال 92 معادل 20.3 درصد و مردان 8.5 درصد بوده است.
استان کهگیلویه و بویراحمد با 37درصد بالاترین نرخ بیکاری زنان را در میان استانهای کشور به خود تخصیص داده است. استان خراسان جنوبی با 7.2درصد کمترین نرخ بیکاری زنان را دارد.
استانهای گیلان و مازندران با 33.4 و 33.3 بعد از استان کهگیلویه و بویراحمد بالاترین نرخ بیکاری زنان را دارند.
استانهای یاد شده از جمله استانهایی هستند که بخش کشاورزی اهمیت بسیاری دارد و با وجود حضور موثر و فعال زنان در این بخش ، بالا بودن نرخ بیکاری در این استانها دور از انتظار است.
از سوی دیگر می توان این گونه تبیین کرد که در استانهای گیلان و مازندران زنان بیش از سایر استانها به ادامه تحصیل روی می آورند و به همین سبب متقاضی بیشتری برای یافتن شغل نسبت به سایر زنان در استانهای دیگر هستند.
استان تهران در پاییز سال 1392 دارای نرخ بیکاری 10.1 درصدی است که به تفکیک این نرخ برای مردان 7.9 و برای زنان 24.2 درصد است.

 

نرخ مشارکت اقتصادی در روستاها بیشتر از شهرها

مطابق نتایج به دست آمده، در فصل پاییز 92، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 36.7 درصد بوده است.  این شاخص در بین مردان 62.1 درصد و در بین زنان 11.3 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نشان می دهد درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 38.6 درصد و در نقاط شهری 36.0 درصد بوده است.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه های سنی نشان می دهد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در گروه سنی 30 تا 34 سال با 56 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان گروه سنی 35 تا 39 ساله با 94.2 درصد و زنان گروه سنی 30 تا 34 ساله با 19.5 درصد بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند.  بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که در پاییز 1392 نسبت به پاییز 1391، این شاخص در جمعیت 10 ساله و بیشتر 0.6 کاهش داشته است. این شاخص در نقاط شهری 0.5 درصد و در نقاط روستایی 0.8 درصد کاهش داشته است، این شاخص در بین مردان 1.1 درصد افزایش و در بین زنان 2.2 درصد کاهش یافته است.  همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در پاییز 1392 نسبت به تابستان 1392، 2.4 درصد کاهش داشته است. این شاخص در نقاط شهری 2.2 درصد و در نقاط روستایی 3.0 درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ در بین مردان 2.6 درصد و در بین زنان نیز 2.3 درصد کاهش داشته است. بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در بین استان های کشور نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر در استان های اردبیل با 43.1 درصد در جایگاه نخست قرار دارد و بعد از آن استان های آذربایجان غربی با 41.5 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. در مقابل استان سیستان و بلوچستان با 28.7 درصد پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده اند این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 36.7 درصد به دست آمده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir