بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 1 اسفند 1392      18:41
مرکز آمار از چگونگی سکونت دهک های مختلف درآمدی گزارش می دهد

اسکان 35 درصد ایرانی ها در خانه های کوچکتر از 75 متر

35 درصد از خانوارهای ایرانی در خانه های کمتر از 75 متر زندگی می کنند. اغلب واحدهای کوچک در اقامت دهک های پایین درآمدی قرار دارد

اقتصاد ایرانی: بررسی مرکز آمار ایران از مسکن دهک های مختلف نشان می دهد که  6.14 درصد خانوارها در 10 دهک درآمدی در خانه های 40 مترمربع و کمتر سکونت دارند؛ 6.5 درصد در خانه های 41 تا 50 متری زندگی می کنند؛ 8.64 درصد واحدهای 51 تا 60 متری در اختیار دارند؛ 13.78 درصد در خانه های 61 تا 75 متری سکونت کرده اند؛ 8.3 درصد در مسکن های 76 تا 80 متری مستقر شده اند؛ 9.5 درصد در واحدهای 81 تا 90 متری سکونت می کنند و همچنین 13.9 درصد در خانه های 91 تا 100 سکونت دارند. این آمار نشان می دهد که 66 درصد از مردم در واحدهای کمتر از 100 متر زندگی می کنند.

طبق اعلام مرکز آمار ایران 4.86 از دهک های درآمدی در خانه های 101 تا 110 مترمربعی سکونت دارند. این در حالی است که 19.72 درصد در خانه های 111 تا 150 متری و 7.15 درصد در واحدهای 151 تا 200 متر اقامت دارند. همچنین 2.24 درصد خانوارهای شهری در 10 دهک درآمدی موجود در خانه هایی با متراژ 200 تا 300 متر زندگی می کنند. این در حالی است که تنها 0.31 درصد ساکن مسکن 300 تا 500 متری هستند.

بنابرگزارش مرکز آمار ایران فقط 0.3 درصد از مجموع خانوارهای شهری در خانه های 500 متری به بالا ساکن هستند. از این رو 34 درصد مردم ایران در خانه های 100 نتر به بالا ساکن شده اند.

 

اغلب خانوارهای دهک اول در خانه های 40 متری

براین اساس بررسی متراژ خانه های دهک اول نشان می دهد که خانوارهای این گروه بیشتر در خانه های 40 متر و کمتر زندگی می کنند. به طوری که 18.71 درصد آن ها ساکن خانه هایی با این متراژ هستند. هم چنین خانه های 41 تا 50 متری و 61 تا 70 متری رده ی بعدی محل سکونت خانوارهای دهک اول را تشکیل می دهد. همچنین در دهک دوم بیشترین محل سکونت را خانه های 40 متر و کمتر با 13.29 درصد تشکیل می دهد. خانوارهای دهک سوم استقبال بیشتری از خانه های 61 تا 75 متری دارند به گونه ای که 17.61درصد آن ها در این خانه ها اسکان دارند. بنا بر اعلام مرکز آمار ایران 18.61 درصد از دهک چهارمی ها در خانه های 111 تا 150 متری سکونت دارند.

در بین دهک پنجم کمترین استقبال و به عبارتی کمترین سکونت در خانه های 150 تا 200 متر و بالاتر است. این در حالی است که بیشترین استفاده از خانه های 111 تا 150 متری با 19.51 و 61 تا 75 متری با 17.17 درصد بوده است.

در دهک ششم 22.15 درصد در خانه های 111 تا 150 متری زندگی می کنند. همچنین 14.76 درصد از خانوارهای دهک هفتم در خانه های 111 تا 150 متر سکونت دارند. 23.71 درصد از دهک هشتمی ها هم در این خانه ها اقامت دارند. دهک نهمی ها هم بیشترین استقبال را از خانه های 111 تا 150 متر داشته اند به طوری که 15.57 درصد آن ها در این خانه ها سکونت دارند. 26.95 درصد از دهک دهمی ها هم در این خانه های سکونت دارند. تنها دهکی که صاحب خانه های 500 متر به بالا هستند همین دهک دهم است به طوری که0.27 درصد خانوارهای این دهک درآمدی شهری صاحب خانه های 500 متر به بالا هستند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir