بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 21 بهمن 1392      16:40

تاثیرات ازدواج بر فاصله طبقاتی

نتایج یک تحقیق نشان می‏دهد که اگر آمریکایی ها همسران خود را بر اساس تصادف انتخاب می‏کردند، ضریب جینی این کشور کاهش می‏یافت.

آرش پورابراهیمی: برخی پدید های اجتماعی و اقتصادی اگرچه در ظاهر چندان مرتبط به نظر نمی‏رسند اما شاید بر یکدیگر تاثیرگذار باشند برای مثال محققان دریافته اند که الگوی انتخاب همسر می‏تواند بر نابرابری درآمدی در یک جامعه تاثیرگذار باشد.

 نتایج تحقیقی که توسط گروهی از محققان آمریکا و اروپایی انجام شده نشان می‏ دهد که تغییر الگوی انتخاب همسر در آمریکا طی دهه های اخیر باعث افزایش نابرابری درآمد در خانوارهای این کشور شده است. هفته نامه اکونومیست این تحقیق را مورد توجه قرار داده و نوشته که پیش تر مردان آمریکایی معمولا همسرانی را انتخاب می‏کردند که از نظر درآمد جایگاه پایین ترین از آن ها داشتند، برای مثال بسیاری از مردان شاغل، همسرانی خانه دار داشتند و یا برای مثال مردان پزشک با پرستاران ازدواج می‏کرده اند اما افزایش برابری جنسیتی در آمریکا طی دهه های اخیر و افزایش حضور زنان در مشاغل مختلف و همچنین افزایش سطح درآمد زنان باعث شده که اکنون مردان و زنانی که سطح درآمد آن ها به یکدیگر نزدیک تر است تشکیل خانواده بدهند. پدیده ای که باعث شده اختلاف طبقاتی و اختلاف درآمد خانوارها در آمریکا افزایش یابد چرا که الگوی سابق در انتخاب همسر در مقایسه با الگوی فعلی، باعث توزیع مساوی تر درآمد در میان خانوارهای آمریکایی می‏ شد.

همچنین در تحقیق فوق آمده که اگر الگوی انتخاب همسر از وضعیت فعلی به وضعیتی تصادفی تغییر می ‏کرد، به این معنی که افراد همسران خود را بر اساس تصادف انتخاب می‏کردند و هیچ معیاری را برای ازدواج در نظر گرفته نمی‏ شد، آنگاه ضریب جینی در آمریکا از 0.43 فعلی به 0.34 تغییر می‏کرد. از ضریب جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری درآمدی استفاده می‏شود که این ضریب هرچه به یک نزدیک باشد، نابرابری درآمدی بیشتر و هرچه به صفر نزدیک تر باشد، نابرابری درآمدی کمتر را نشان می‏ دهد. محققان برای بدست آوردن نتایج فوق داده های مربوط به اقتصاد و جامعه آمریکا از سال 1960 تا سال 2005 را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج این تحقیق نشان می ‏دهد که افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند نسبت به دهه های گذشته تمایل بیشتری دارند که با افرادی ازدواج کنند که آن ها نیز از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند. در سال 1960 تنها 25 درصد مردانی که مدرک دانشگاهی داشتند همسرانی داشته اند که مدرک دانشگاهی داشته اند اما درصد آن ها در سال 2005 به 48 درصد رسیده است. البته باید اضافه کرد که افزایش تعداد زنانی که تحصیلات دانشگاهی دارند نیز در این پدیده تاثیرگذار بوده است. نویسندگان این تحقیق ادعا کرده اند که یکی از دلایل اصلی افزایش ضریب جینی در جامعه آمریکا از سال 1960 تا سال 2005 را باید در تغییر الگوی انتخاب همسر در این کشور جست. تحقیق فوق توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا انجام شده و شورای تحقیقات اروپایی نیز از حامیان مالی آن بوده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir