بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 13 بهمن 1392      11:17
گزارش مرکز آمار از وضعیت درآمد در شهره

6 استان پُرهزینه کشور کدامند؟

مرکز آمار ایران با انتشار نتایج آمارگیری از وضعیت درآمد - هزینه خانوارهای شهری در سال 1390 اعلام کرد: تهران، چهارمحال و بختیاری، فارس، لرستان، مرکزی و هرمزگان با بیش از 14 تا حدود 17 میلیون تومان؛ بالاترین میزان هزینه را در بین استان های کشور داشته اند.

مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1390 با مرجعه به 18727 خانوار نمونه و با جمعیتی برابر 68541 نفر که طی 12 ماه انجام گرفته است، را اعلام کرد.در بخش خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوار بر اساس نتایج این طرح در سال 1390 آمده است: متوسط تعداد افراد خانوار 3.66 نفر بوده و توزیع خانوارهای نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار، نشان می دهد که خانوارهای 4 نفری با 29.37 درصد بیشترین و خانوارهای 10 نفر و بیشتر با 0.33 درصد کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده اند.

خانوارهای نمونه بدون فرد باسواد 6.62 درصد بوده و خانوارهای دارای 3 نفر باسواد با 24.36 درصد بیشترین سهم را در کل خانوارهای نمونه داشته اند. متوسط تعداد افراد شاغل خانوارهای نمونه 0.96 درصد نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد 1.41 نفر بوده است.

خانوارهای دارای یکنفر شاغل با سهم 56.66 درصد از کل خانوارهای نمونه بیشترین و خانوارهای دارای 5 نفر شاغل و بیشتر با 0.18 درصد کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده اند. خانوارهای بدون فرد شاغل 26.17 درصد از خانوارهای نمونه را تشکیل داده است.

بررسی فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار نشان می دهد که 11.83 درصد در بخش "عمده فروشی"، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت ها و کالاهای شخصی و خانگی"، 10.6 درصد از سرپرستان خانوارهای نمونه در بخش "صنعت" ، 10.39 درصد در بخش "ساختمان"، 9.58 درصد در بخش "حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری"، 4.56 درصد در بخش "اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی اجباری"، 3.80 درصد در بخش "کشاورزی، شکار و جنگلداری"، 36.26 درصد "غیرشاغل" و 13 درصد در سایر فعالیت های اقتصادی اشتغال داشته اند.

نتایج طرح نشان می دهد که در بین خانوارهای شهری وضع شغلی سرپرست اغلب خانوارها مزد و حقوق بگیر خصوصی و پس از آن کارکن مستقل است. توزیع خانوارهای نمونه بر حسب سطح سواد سرپرست خانوار نشان می دهد در حدود 19.31 درصد خانوارهای نمونه دارای سرپرست بی سواد هستند.

خانوارهای دارای سرپرست با سطح سواد فوق لیسانس و بالاتر 1.66 درصد خانوارهای نمونه را تشکیل می دهد. در سال 1390 نحوه تصرف بالغ بر 67.39 درصد خانوارهای نمونه به صورت ملکی (ملکی عرصه و اعیان و ملکی اعیان) است.

بررسی خانوارها از نظر تعداد اتاق در اختیار آنها نشان می دهد که 34.34 درصد خانوارهای نمونه دارای 3 اتاق، 31.97 درصد دارای 4 اتاق، 17.74 درصد دارای 2 اتاق، 10.86 درصد دارای 5 اتاق، 3.61 درصد دارای 6 اتاق و بیش تر و 1.48 درصد دارای 1 اتاق بوده اند.

نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری - 1390

نتایج بررسی در سال 1390 نشان می دهد 98.53 درصد از خانوارهای نمونه اجاق گاز، 97.89 درصد از تلویزیون رنگی، 89.97 درصد از تلفن همراه، 87.60 درصد از جاروبرقی، 78.57 درصد از ماشین لباسشویی، 63.19 درصد از ویدئو،59.96 درصد از یخچال، 54.28 درصد از چرخ خیاطی، 44.35 درصد از پنکه، 42.65 درصد از یخچال فریزر، 39.72 درصد از اتومبیل شخصی، 38.20 درصد از یارانه، 27.38 درصد از رادیو ضبط، ضبط و پخش صوت 25.10 از فریزر، 18.05 درصد از موتورسیکلت، 11.72 درصد از دوچرخه،  5.42 درصد از رادیو، 4.31 درصد از کولر آبی متحرک، 2.03 درصد از ماشین ظرفشویی، 1.74 درصد از کولر گازی متحرک و 0.86 درصد از تلویزیون سیاه و سفید استفاده کرده اند.

هزینه های خانوار

بر اساس نتایج این طرح در سال 1390، متوسط هزینه سالانه خانوار شهری برابر 132716096 ریال بوده که از این مقدار 24.68 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 75.32 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی است.

متوسط هزینه سالانه خانوار شهری در مقایسه با رقم مشابه در سال 1389، 16.75 درصد افزایش یافته است. هزینه های خوراکی و دخانی خانوار در سال 1390 نسبت به سال 1389 معادل 25.21 درصد و هزینه های غیرخوراکی معادل 14.22 درصد افزایش یافته است.

بررسی ترکیب هزینه های خوراکی و غیرخوراکی یک خانوار در تمام گروه های هزینه نشان می دهد، غیر از گروه 12000000 ریال و کمتر، در سایر گروه های هزینه، سهم هزینه های غیرخوراکی خانوار بیش از سهم هزینه های خوراکی بوده است.

متوسط هزینه ها و درآمد خانوار بر حسب استان

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می دهد که استان تهران با 169509848 ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 86020222 ریال کمترین هزینه را در سال 1390 داشته اند.

بر اساس نتایج به دست آمده استان تهران با 138952863 ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 54440948 ریال کمترین متوسط هزینه های غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری را در سال 1390 دارا است.

استان ایلام با 49499400 ریال بیشترین و استان یزد با 24756605 ریال کمترین متوسط هزینه خوراکی و دخانی سالانه یک خانوار شهری را نشان می دهد. همچنین استان تهران با 165371436  بیشترین و استان آذربایجان شرقی با 97056828 ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال 1390 به خود اختصاص داده است.

درآمدهای خانوار

بر اساس نتایج به دست آمده متوسط درآمد اظهارشده سالانه یک خانوار شهری در سال 1390، برابر 130301445 ریال بوده که نسبت به سال قبل، 22.75 درصد افزایش داشته است. بررسی منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که 55.20 درصد درآمد از محل درآمدهای متفرقه، 29.39 درصد از مشاغل "مزد و حقوق بیگری" و 15.40 درصد از مشاغل "آزاد"، تامین شده است.

بررسی متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری بر حسب فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار نشان می دهد، خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار آنها، آموزش است با درآمد اظهار شده سالانه 177220714 ریال، بیشترین درآمد و خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار سرپرست آنها خانوارهای معمولی دارای مستخدم است، با درآمد اظهار شده سالانه 103410012 ریال کمترین درآمد را در سال 1390 داشته اند.

در سال 1390 متوسط هزینه خوراکی و دخانی یک خانوار شهری، برابر 32751543 ریال بوده است که در مقایسه با سال 1389 به میزان 25.2 درصد افزایش نشان می دهد. بر اساس نتایج این بررسی، در بین هزینه های خوراکی و دخانی بیشترین سهم، 23.7 درصد، مربوط به هزینه "گوشت" بوده و هزینه های مربوط به "آرد، رشته، نان، غلات و فرآورده های آن" با 23 درصد، میوه ها و سبزی با 16.7 درصد، شیر و فرآورده های آن و تخم پرندگان با 10.6 درصد و نوشابه ها، غذاهای آماده و دخانی ها با 7.6 درصد در مراتب بعدی اهمیت قرار داشته است.

همچنین در سال 1390 هزینه های مربوط به هزینه های مربوط به آرد، نان، غلات و فرآورده های آن 62.8 درصد، شیر و فرآورده های آن و تخم پرندگان 29.4 درصد، خشکبار، آجیل و حبوب 27.3 درصد، روغن ها و چربی ها 23.1 درصد، "قند، شکر، شیرینی ها، چای، قهوه و کاکائو" 22.1 درصد، "نوشابه ها، غذاهای آماده و دخانی ها" 14.2 درصد، "گوشت" .14 درصد، "میوه و سبزی ها" 11.3 درصد و "ادویه ها و چاشنی ها و سایر ترکیب های خوراکی" 11.8 درصد نسبت به ارقام هزینه مشابه سال قبل افزایش داشته است.

در سال 1390، متوسط هزینه های غیرخوراکی یک خانوار شهری برابر 99964553 ریال بوده است ، که در مقایسه با سال قبل، افزایشی برابر با 14.2 درصد نشان می دهد. هزینه "مسکن" با سهمی معادل 44.4 درصد از کل هزینه های غیرخوراکی، بیشترین سهم را دارا بوده است . هزینه های "حمل و نقل و ارتباطات" با 16.5 درصد، "کالاها و خدمات متفرقه" با 12.3 درصد، "بهداشت و درمان" با 11.6 درصد و "پوشاک و کفش" با 5.6 درصد در مراتب بعدی قرار دارند.

طبق اعلام مرکز آمار ایران در سال 1390، هزینه های "مسکن" 19.9 درصد،"حمل و نقل و ارتباطات" 15.2 درصد، "بهداشت و درمان" 10.6 درصد، "پوشاک و کفش" 3.1 درصد، "تفریحات ، سرگرمی ها، تحصیل و آموزش" 3.2 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : درصد از - خانوارهای - خانوار - درصد - 1390 - سال 1390 - شهری - خانوارهای نمونه - در سال 1390 - درآمد - خانوار شهری - نشان می دهد - سالانه - یک خانوار - درصد در - یک خانوار شهری - خوراکی - کمترین - دخانی - و دخانی - غیرخوراکی - سالانه یک خانوار شهری - بیشترین و - سهم - سالانه یک - نشان می دهد که - متوسط هزینه - سالانه یک خانوار - خوراکی و - های غیرخوراکی - هزینه های غیرخوراکی - نتایج - درصد در بخش - خوراکی و دخانی - اساس نتایج - درصد دارای - هزینه های خوراکی - محل کار - اصلی محل - فعالیت اصلی - را در سال 1390 - و فرآورده - فعالیت اصلی محل کار - درصد خانوارهای نمونه - و استان - نمونه را - به هزینه - درصد خانوارهای - بیشترین و استان - مربوط به هزینه - های خوراکی و - شاغل - می دهد. - درصد افزایش - خانوارهای شهری - ریال کمترین - فرآورده - را در سال - خانوارهای نمونه را - دهد. - هزینه های خوراکی و - و فرآورده های - بر حسب - ریال بوده - اتاق - درصد و - سال قبل - اصلی محل کار - تعداد افراد - است. بررسی - فعالیت اصلی محل
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir