بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 2 ارديبهشت 1388      18:50

سیاست زدگی در یک شورا

شورای پول و اعتبار در حالی از نظام اقتصادی ایران رفته رفته بار می بندد که بسیاری از فعالان اقتصادی از عدم تشکیل جلسات آن به طور مستقل ابراز نگرانی می کنند. شورای برنامه ریزو سیاست گذار نظام پولی، اوایل سال گذشته مشمول تصممیم
شورای پول و اعتبار در حالی از نظام اقتصادی ایران رفته رفته بار می بندد که بسیاری از فعالان اقتصادی از عدم تشکیل جلسات آن به طور مستقل ابراز نگرانی می کنند. شورای برنامه ریزو سیاست گذار نظام پولی، اوایل سال گذشته مشمول تصممیم رئیس جمهورگردید و در طرح ادغام شوراهای عالی، تعطیل شد تا ادامه تصمیم گیری ها در سیاست های پولی واعتباری، به کمیسون اقتصادی دولت موکول شود. این در حالی است که طبق ماده 18 قانون پولی و بانکی ایران شورای پول و اعتبارباید به ریاست رییس کل بانک مرکزی و دبیری دبیر کل بانک مرکزی برای ارایه نظرات کارشناسانه در بخش پول و اعتبار تشکیل شود . اهمیت این شورا در تصمیم سازی های اقتصادی از آنجا مسجل است که حضور نمایندگانی از هر سه قوه الزامی است بدین ترتیب نماینده دادستان کل کشور و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز برخی از وزرا باید به عنوان اعضای اصلی در این شورا حاضر باشند. در کنار این افراد نمایندگان بخش خصوصی و فعالین اقتصادی، شامل رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، رئیس اتاق تعاون نیز با حضور موثر خود،    مشکلات فعالان تولید و تجارت را در مباحث و تصمیم گیریهای پولی و بانکی منظور میکنند..

به طور قطع تشکیل این شورا در محیطی مستقل و با بهره برداری از کارشناسی های علمی و فنی، با رعایت منافع و مصالح سپرده گذاران و به دور از تمامیت خواهی دولت در عرصه اقتصاد، اصلی اجتناب نا پذیر است چرا که در حال حاضر حدود 95 درصد از منابع بانک های دولتی و صد در صد منابع بانکهای خصوصی از منابع مردمی تامین می شود. اگر برداشت دستگاههای دولتی و اعتبارات تکلیفی از بانکها را هم به آن اضافه کنیم، میتوان نتیجه گرفت که در اکثریت قریب به اتفاق بانکهای دولتیريا، دولت نه تنها سرمایه و آورده های خود را برداشت کرده، بلکه از منابع مردم نزد آن بانکها هم برداشت کرده است. از همین رو است که لازم است نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و یا پارلمان بخش خصوصی ( اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ) ویا اتاق تعاون در این شورا حضور داشته باشند تا نسبت به تصمیمات اقتصادی در حوزه پول و اعتبار اعمال نظر کنند.

حال شورای پول و اعتبار پس از دو سال تعطیلی، با وجود رای و تصویب مجلس برای احیا و نیز تاییدو تاکید مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه به کمیسیون اقتصادی دولت برده تا بدون حضور نمایندگان بخش های مختلف و بدون ریاست رئیس کل بانک مرکزی و حتی بدون حق رای بانک مرکزی،و فارغ از کارشناسی های ظریف و متناسب با نظام بانکی، برای منابع مردم و تخصیص آن به بخش های دولتی و غیر دولتی تصمیم گیری شود .

نکته جالب توجه، علاوه برنفی استقلال بانک مرکزی، زیرسوال بردن هویت آن بانک است. مصوبه اخیر به عنوان تصمیم شورای پول و اعتبار در جلسه ی کمیسیون اقتصاد، روی سر برگ ریاست جمهوری و نه سربرگ بانک مرکزی و با امضای پرویز داوودی معاون اول رییس جمهور و نه امضای رییس کل بانک مرکزی به بانک های کشور ابلاغ شده است!! اگرچه رییس کل بانک مرکزی نسبت به این موضوع اعتراضی ملیح و نرم کرده است و ابراز داشته است: " میان بد و بدتر بد را انتخاب کردم ، ازعدم تشکیل شورا جلوگیری کردم و اگر این کار را هم نمی کردم همین را هم از دست می دادیم ." اعتراضی که هم نظر فنی و قانونی و کارشناسی بانک را در سوابق و در تاریخ ثبت کند، و هم خاصیت جلوگیری از تغییر ترکیب هیات عامل بانک مرکزی داشته باشد.  

در شرایطی که بانک های مرکزی دنیا از نهاد مشابه شورای پول واعتبار در راس سازمان خود صیانت کرده و اجازه ی تصمیم گیری برای رفع نیاز دولت از محل پولهای مردم در بانکها را نمی دهند؛ و در این امر از پشتیبانی و حمایت کامل پارلمان های خود برخوردارند؛ بانک مرکزی ایران تلاشی برای احیای شورای پول و اعتبار خود نمی کند. به عنوان مثال فدرال رزرواجازه هیچ گونه دخالت در امور نهاد تصمیم گیر خود را به کاخ سفید نمی دهد و دخالت در تصمیم گیریها و یا لغو دستورات آن نهاد، در مخیله ی بالاترین مقام اجرایی کشور راه پیدا نمیکند.

به نظر می رسد تشکیل شورای پول و اعتبار الزام اولیه مدیریت بر نظام پولی و اعتباری ایران باشد. شاید اگر این شورا تشکیل می شد امروز نرخ تورم به بزرگترین دغدغه دولت در آستانه انتخابات تبدیل نمی شد و یا سایر معضلات پولی واعتباری حیات بانک ها را به خطر نمی انداخت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir